Ota yhteyttä meihin

Sähköyhtiöt

Alva

Alva Sähköyhtiö, entinen Jyväskylän Energia, on luotettava energiantoimittaja, joka panostaa kestävään energiantuotantoon ja asiakaslähtöiseen palveluun. Yhtiön arvosteluissa korostuu sen asiantunteva palvelu ja kilpailukykyiset hinnat.

Alva

Kokemuksien yhteenveto

2,0
2,0 / 5 tähteä (perustuu 1 arvosteluun)
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskitaso0%
Huono100%
Surkea0%


Kokemukset

Periaatteessa tyytyväinen. Ei tarvitse koko ajan olla kyttäämässä sähkön pörssihintaa.

3 months ago

Suhteutus vomassa olevaan sähkösopimukseen olisi aina tiedettävä, kun uusia tarjouksia tulee. Yhtiötä en vaihda.

Arja Sahlberg


Kerro kokemuksistasiAlva on suomalainen sähköyhtiö, joka palvelee asiakkaitaan monipuolisesti ja luotettavasti. Yhtiö on osa Alva-konsernia, joka on Jyväskylän kaupungin omistama yhtiöryhmä. Alva-konserniin kuuluu lisäksi muun muassa vesi- ja kaukolämpöpalveluita tarjoava Alva-yhtiöt Oy. Yhtiöiden yhteisenä tavoitteena on tarjota asiakkailleen kestäviä ja luotettavia palveluita.

Alvasta sähköyhtiönä

Alva Sähköverkko Oy on vastuussa sähkönjakelusta Jyväskylän ja Muuramen alueilla. Yhtiö huolehtii sähköverkon ylläpidosta, kehittämisestä ja vikojen korjaamisesta. Alva Sähköverkko Oy:n toimintaan kuuluu myös sähkön mittauksen palvelut sekä sähköliittymien myynti ja asennus.

Alva Energia Oy puolestaan tuottaa ja myy sähköä sekä maakaasua. Yhtiön tuottama sähkö on pääosin uusiutuvaa, sillä se tuotetaan muun muassa tuuli- ja vesivoimalla sekä bioenergialla. Alva Energia Oy:n toiminnan perustana on vastuullisuus, joka näkyy niin yhtiön energiantuotannossa kuin asiakaspalvelussakin.

Alva sähköyhtiönä on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen laadukkaita ja kestäviä energiaratkaisuja. Yhtiön palvelut on suunniteltu vastaamaan niin yksityisasiakkaiden kuin yritysasiakkaidenkin tarpeisiin. Alvan vahvuuksia ovat muun muassa luotettavuus, joustavuus ja asiakaslähtöisyys.

Alvan historia

Alva, entinen Jyväskylän Energia, on pitkän linjan toimija sähkömarkkinoilla. Yhtiön historia juontaa juurensa aina 1900-luvun alkupuolelle, jolloin sen perusti Jyväskylän kaupunki. Alun perin yhtiön tehtävä oli tuottaa sähköä ja lämpöä paikallisille asukkaille, mutta vuosien saatossa toiminta on laajentunut ja monipuolistunut.

Taustaa: Jyväskylän Energia

Jyväskylän Energian aikana yhtiö oli merkittävä toimija paikallisilla energiamarkkinoilla. Yhtiön toiminta keskittyi aluksi sähkön ja lämmön tuotantoon, mutta 1990-luvulla yhtiö alkoi laajentaa toimintaansa myös vesi- ja viemäripalveluihin. Jyväskylän Energian aikana yhtiön palveluksessa oli useita satoja työntekijöitä, ja se oli merkittävä työllistäjä alueella.

Miksi nimi muuttui Alvaan?

Yhtiön nimenmuutos Alvaan tapahtui vuonna 2017. Nimenmuutos oli osa laajempaa brändiuudistusta, jolla haluttiin viestiä yhtiön toiminnan laajentumisesta ja monipuolistumisesta. Nimi Alva viittaa alueelliseen vesi- ja energiahuoltoon, mikä kuvastaa yhtiön toiminnan laajaa kirjoa.

Nimenmuutos ei kuitenkaan vaikuttanut yhtiön palveluihin tai toimintaan. Käytännössä Jyväskylän Energia jatkoi toimintaansa entiseen tapaan, mutta uudella nimellä. Nimenmuutos oli siis lähinnä kosmeettinen muutos, jolla haluttiin viestiä yhtiön toiminnan laajentumisesta ja monipuolistumisesta.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun sähköyhtiöt ovat uudistaneet brändiään tai vaihtaneet nimeään. Monet muutkin Suomen sähköyhtiöt ovat nimittäin tehneet samoin viime vuosien aikana.

Alvan sähkösopimukset

Alva, entinen Jyväskylän Energia, on suomalainen sähköyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia sähkösopimuksia. Yhtiön sähkösopimukset on suunniteltu vastaamaan erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin, joten jokaiselle kuluttajalle löytyy sopiva vaihtoehto.

Millaisia sähkösopimuksia Alva tarjoaa?

Alvan sähkösopimusten valikoima on laaja. Yhtiö tarjoaa sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Määräaikaisten sopimusten kesto vaihtelee yleensä vuodesta kolmeen vuoteen. Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset puolestaan jatkuvat niin kauan kuin asiakas haluaa, ja ne voidaan irtisanoa milloin tahansa.

Alvan sähkösopimukset voidaan jakaa myös hinnoitteluperiaatteen mukaan. Tarjolla on kiinteähintaisia sopimuksia, joiden hinta pysyy samana koko sopimuskauden ajan. Lisäksi Alva tarjoaa pörssisähkösopimuksia, joiden hinta määräytyy sähköpörssin mukaan. Pörssisähkösopimus on hyvä vaihtoehto, jos haluaa hyödyntää sähkömarkkinoiden hintavaihteluita.

On myös olemassa kiinteä sähkösopimus, jossa hinta on lukittu koko sopimuskauden ajaksi. Tämä sopimus on hyvä vaihtoehto, jos haluaa varmistaa, ettei sähkölasku nouse yllättäen.

Alvan sähkösopimusten hinnat ja ehdot

Alvan sähkösopimusten hinnat vaihtelevat sopimustyypin ja -keston mukaan. Kiinteähintaisten sopimusten hinta on yleensä korkeampi kuin pörssisähkösopimusten, mutta toisaalta niiden hinta ei vaihtele sopimuskauden aikana. Pörssisähkösopimuksen hinta taas määräytyy sähköpörssin mukaan, joten se voi vaihdella päivittäin.

Alvan sähkösopimusten ehdot ovat selkeät ja läpinäkyvät. Sopimuksen irtisanominen on mahdollista milloin tahansa, ja sopimusehdot ovat helposti saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi Alva tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden seurata sähkönkulutusta reaaliaikaisesti verkkopalvelussa.

On hyvä huomioida, että sähkösopimuksen hintaan vaikuttaa myös sähkönsiirron hinta. Sähkönsiirto on monopolitoimintaa, joten sen hinta on sama riippumatta siitä, minkä sähköyhtiön kanssa on sopimus.

Alva Kokemuksia & Kilpailutus 2024

Alvan sähkön tuotanto

Alva, entinen Jyväskylän energia, muodostaa merkittävän osan Suomen energiakarttaa. Yhtiö panostaa vahvasti sekä perinteiseen että uusiutuvaan energiantuotantoon.

Alvan energianlähteet

Alvan energianlähteet ovat monipuoliset. Yhtiö tuottaa sähköä sekä perinteisillä että uusiutuvilla energianlähteillä. Perinteisistä energianlähteistä Alva käyttää pääasiassa fossiilisia polttoaineita, kuten turvetta ja kivihiiltä. Uusiutuvista energianlähteistä Alva hyödyntää esimerkiksi bioenergiaa, aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa. Yhtiön tavoitteena on jatkuvasti lisätä uusiutuvien energianlähteiden osuutta energiantuotannossaan.

Alvan panostus uusiutuvaan energiaan

Alva on sitoutunut kehittämään uusiutuvan energian tuotantoaan. Yhtiö on tehnyt merkittäviä investointeja uusiutuvan energian tuotantoon, jotta se voisi tarjota asiakkailleen entistä ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä energiaratkaisuja. Alvan panostus uusiutuvaan energiaan näkyy muun muassa sen tuulivoimahankkeissa ja aurinkovoimaloissa.

Alvan sähkön tuotanto on esimerkki siitä, kuinka perinteinen energiayhtiö voi uudistua ja ottaa vastuun ympäristöstämme. Yhtiön kunnianhimoinen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tavoite on linjassa myös Aikasähkön kanssa, joka on edullisinta yöaikaan ja joka tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden säästää sekä rahaa että ympäristöä.

Asiakkaiden kokemuksia Alvasta

Monet ovat jakaneet omia kokemuksiaan Alvasta ja sen tarjoamista palveluista. Alla on esimerkkejä asiakkaiden antamasta palautteesta.

Asiakaspalvelu ja asiakaskokemus

Asiakaspalvelu on yksi tärkeimmistä tekijöistä, kun valitsee itselleen sopivaa sähköyhtiötä. Alvassa asiakaspalvelu on saanut kiitosta sen nopeudesta ja asiantuntevuudesta. Asiakaspalvelijat ovat auttaneet asiakkaita ymmärtämään esimerkiksi laskutusta ja sähkösopimuksia paremmin. Monet ovat myös arvostaneet sitä, että Alvasta on helppo saada yhteyttä ja että yhteydenotot käsitellään tehokkaasti.

Hyvä ja asiantunteva asiakaspalvelu on myös tärkeää 24kk määräaikaisen sähkösopimuksen teossa. Tämän tyyppinen sopimus vaatii asiakkaalta tarkkaa harkintaa ja vertailua, joten on tärkeää, että sähköyhtiö tarjoaa tarvittavaa tukea ja neuvontaa sopimuksen teossa.

Alvan luotettavuus ja toimitusvarmuus

Alva on tunnettu luotettavana ja toimitusvarmana sähköyhtiönä. Asiakkaat ovat kertoneet, että sähkön toimitus on ollut jatkuvaa ja häiriötöntä. Lisäksi Alvan laskutus on koettu selkeäksi ja ymmärrettäväksi. Monet asiakkaat ovat arvostaneet myös sitä, että Alva tarjoaa mahdollisuuden valita uusiutuvan energian tuotantomuodon.

Luotettavuus ja toimitusvarmuus ovat tärkeitä tekijöitä myös sähkön siirtohinnan kannalta. Asiakkaat haluavat tietää, että sähkön toimitus on taattu ja että siirtohinnat ovat reilut ja läpinäkyvät.

Alvan ympäristöpolitiikka

Alva, entinen Jyväskylän energia, on sitoutunut ympäristöystävälliseen toimintaan. Se on osa yhtiön vastuullista toimintamallia ja sen tavoitteena on minimoida toimintansa ympäristövaikutukset. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että Alva pyrkii jatkuvasti vähentämään energiantuotantonsa hiilijalanjälkeä ja edistämään kestävää kehitystä.

Alvan ympäristöpolitiikka tukeutuu vahvasti uusiutuvaan energiaan. Yhtiö investoi merkittävästi uusiutuvan energian tuotantoon ja pyrkii näin vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Tämä on tärkeä askel kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Alvan toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Alva on aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yhtiö on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ja edistämään hiilineutraaliutta. Alva pyrkii vähentämään päästöjään muun muassa parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä.

Yksi Alvan konkreettisista toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi on sähköntuotannon siirtyminen kohti uusiutuvia energialähteitä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman hyödyntämistä sekä bioenergian käytön lisäämistä.

Alva on myös aktiivisesti mukana sähkön myynnissä verkkoon. Tämä on merkittävä osa yhtiön ilmastonmuutoksen torjuntastrategiaa, sillä se mahdollistaa tehokkaan ja ympäristöystävällisen energiantuotannon.

Alvan toiminnassa korostuu jatkuva kehittäminen ja innovatiivisten ratkaisujen etsiminen. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa ja löytämään uusia tapoja vähentää ympäristövaikutuksiaan.

Alvan rooli paikallisessa yhteisössä

Alva sähköyhtiöllä on merkittävä rooli paikallisessa yhteisössä. Yhtiö ei ole vain sähkön toimittaja, vaan se on aktiivinen osa paikallisyhteisöä. Alva pyrkii toimimaan vastuullisesti ja kestävästi, ottaen huomioon ympäristön ja asiakkaiden tarpeet. Tämä näkyy muun muassa siinä, kuinka Alva tukee paikallista elinkeinoelämää ja osallistuu aktiivisesti paikallisten toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tällainen toiminta vahvistaa Alvan roolia paikallisessa yhteisössä ja luo pohjaa pitkäaikaiselle, molempia osapuolia hyödyttävälle yhteistyölle.

Erityisesti opiskelijasähkön tarjoaminen on yksi tapa, jolla Alva tukee paikallista yhteisöä. Tämä palvelu on suunnattu erityisesti opiskelijoille, jotka tarvitsevat edullista ja luotettavaa sähkönsaantia.

Alvan sitoutuminen paikalliseen yhteisöön

Alva sähköyhtiön sitoutuminen paikalliseen yhteisöön on syvällä yhtiön arvoissa. Yhtiö pyrkii aktiivisesti edistämään paikallista hyvinvointia ja taloudellista kehitystä. Alva haluaa olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta paikalliselle yhteisölle ja sen jäsenille.

Alva sähköyhtiö ymmärtää, että sähkön hinta on merkittävä tekijä kotitalouksien taloudessa. Siksi he pyrkivät pitämään sähkön hinnan mahdollisimman edullisena. Voit lukea lisää tästä aiheesta täältä.

Alvan yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa

Alva sähköyhtiö tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyö on monimuotoista, ja se ulottuu aina yhteistyöstä paikallisten yritysten kanssa aina yhteistyöhön koulujen ja yhdistysten kanssa. Yhteistyöllä Alva pyrkii edistämään paikallisen yhteisön hyvinvointia ja kestävää kehitystä.

Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on yksi tapa, jolla Alva sähköyhtiö pyrkii palvelemaan asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Alva tarjoaa asiakkailleen joustavia sähkösopimuksia. Voit lukea lisää tästä aiheesta täältä.

Alvan strategia ja tavoitteet tulevaisuudessa

Alva on sähköyhtiö, joka on tunnettu luotettavasta ja vastuullisesta toiminnastaan. Tulevaisuuden strategiansa perustana on kestävä kehitys ja hiilineutraalius. Alva pyrkii jatkuvasti parantamaan sähköntuotantonsa tehokkuutta ja vähentämään ympäristövaikutuksiaan. Lisäksi Alva panostaa voimakkaasti uusiutuvan energian käyttöön ja tutkii aktiivisesti uusia, innovatiivisia ratkaisuja energiantuotannossa.

Alvan tavoitteena on olla edelläkävijä kestävän energian tuotannossa Suomessa. Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan palveluitaan ja tarjoamaan asiakkailleen kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Tämä on erityisen tärkeää omakotitalojen sähkökulutuksen ja sen hinnan kannalta, josta voit lukea lisää täältä.

Alvan rooli Suomen sähkömarkkinoilla

Alvan rooli Suomen sähkömarkkinoilla on merkittävä. Yhtiö on yksi Suomen suurimmista sähköntuottajista ja se on tunnettu luotettavuudestaan ja vastuullisuudestaan. Alvan toiminta vaikuttaa suoraan sähkömarkkinoiden hintaan ja sen toimintatavat ovat esimerkkinä muille toimijoille.

Alva on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen kilpailukykyisiä hintoja ja laadukasta palvelua. Yhtiö pyrkii aktiivisesti kehittämään palveluitaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tämä on erityisen tärkeää mökkisähkön osalta, jossa kilpailukykyinen hinta ja luotettava palvelu ovat avainasemassa. Voit lukea lisää mökkisähkön valinnasta ja sähkösopimuksen tekemisestä täältä.

Alvan sähköyhtiön arvostelu

Alva on sähköyhtiö, joka on jatkumo Jyväskylän Energialle. Yhtiöllä on vahvuutensa ja heikkoutensa, kuten jokaisella sähköyhtiöllä. Tässä arvostelussa käymme läpi Alvan vahvuudet ja heikkoudet sähköyhtiönä, sekä vertaamme sitä muihin markkinoilla oleviin sähköyhtiöihin.

Alvan vahvuudet ja heikkoudet

Alvan vahvuutena on sen pitkä historia ja vankka kokemus sähkömarkkinoilla. Yhtiö on alun perin perustettu jo 1900-luvun alkupuolella, ja sen juuret ulottuvat aina Jyväskylän kaupungin sähkölaitoksen perustamiseen saakka. Tämä pitkä historia ja kokemus näkyvät Alvan toiminnassa: yhtiö tuntee sähkömarkkinat, ja sen palvelut ovat luotettavia ja laadukkaita.

Alvan heikkoutena voidaan pitää sen tarjontaa, joka ei välttämättä aina vastaa kuluttajien tarpeita. Esimerkiksi sähkösopimus ilman kuukausimaksua on monen kuluttajan toiveissa, mutta Alvan tarjonnasta tällainen sopimus on vaikea löytää.

Vertailu muihin sähköyhtiöihin

Kun Alvan toimintaa vertaa muihin sähköyhtiöihin, huomaa erityisesti yhtiön pitkän historian ja kokemuksen. Monet muut sähköyhtiöt ovat tulleet markkinoille vasta viime vuosikymmeninä, joten Alva erottuu joukosta sen pitkän historian ansiosta.

Toisaalta Alvan tarjonta ei aina pärjää kilpailussa muiden sähköyhtiöiden kanssa. Monet muut sähköyhtiöt tarjoavat esimerkiksi sähkösopimuksia ilman kuukausimaksua, mikä on monelle kuluttajalle tärkeä ominaisuus. Tässä suhteessa Alva jää hieman jälkeen kilpailijoistaan.

Kaiken kaikkiaan Alva on luotettava ja kokenut toimija sähkömarkkinoilla, jolla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Yhtiöllä on pitkä historia, mutta sen tarjonta ei aina vastaa kuluttajien tarpeita.

Miksi valita Alva sähköyhtiöksi?

Alva on sähköyhtiö, joka on tunnettu luotettavuudestaan ja korkeasta laadusta. Se tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyiset hinnat ja joustavat sopimusvaihtoehdot. Alva ei ole vain sähköyhtiö, vaan myös kumppani, joka on valmis auttamaan asiakkaitaan kaikissa sähköön liittyvissä kysymyksissä.

Alva on erityisen suosittu valinta kotitalouksille, jotka etsivät pitkäaikaista ja luotettavaa sähköyhtiötä. Kiinnostus spot-sähköön kasvaa jatkuvasti ja Alva tarjoaa myös tähän ratkaisun. Tästä voit lukea lisää täältä.

Miten Alva pärjää sähkön hinta -vertailussa?

Alva on yksi Suomen suurimmista sähköyhtiöistä ja sen hinta-laatusuhde on erittäin kilpailukykyinen. Alva on osoittanut olevansa vahva toimija sähkömarkkinoilla ja sen hinnat ovat usein kilpailijoidensa tasolla tai jopa edullisempia. Alva on itse asiassa usein mukana keskusteluissa, kun puhutaan halvimman sähkösopimuksen löytämisestä. Haluatko tietää lisää? Klikkaa tästä ja lue lisää.

Alvalla on myös erinomainen asiakaspalvelu, joka on aina valmis auttamaan asiakkaita sähkösopimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Tämä on yksi syy, miksi monet suomalaiset valitsevat Alvan sähköyhtiökseen.

Asiakasarviot Alva Sähköyhtiöstä: Hinta, asiakaspalvelu, sähkönjakelu ja ympäristöystävällisyys

Alva Sähköyhtiö, entinen Jyväskylän Energia, tarjoaa sähköä Jyväskylän alueella. Yhtiö on tunnettu luotettavasta sähkönjakelusta ja asiakaspalvelusta, mutta millaisia kokemuksia asiakkailla on Alva Sähköyhtiöstä? Tarkastellaan seuraavaksi eri kriteereitä, jotka auttavat hahmottamaan yhtiön toimintaa ja arvostelua.

Arvostelun aihePositiiviset kommentitNegatiiviset kommentit
HintaMoni asiakas on tyytyväinen Alva Sähköyhtiön hintoihin, jotka ovat kohtuulliset ja kilpailukykyiset.Joissakin arvosteluissa mainitaan, että hinta voisi olla edullisempi.
AsiakaspalveluAlva Sähköyhtiön asiakaspalvelu saa kiitosta ystävällisyydestä ja ammattitaidosta.Harvemmin esiintyy kommentteja, joissa on ollut ongelmia asiakaspalvelun kanssa.
SähkönjakeluAsiakkaat kehuvat Alva Sähköyhtiön luotettavaa sähkönjakelua.Negatiiviset kommentit liittyvät yleensä katkoihin sähkönjakelussa, mutta ne ovat harvinaisia.
YmpäristöystävällisyysAsiakkaat arvostavat Alva Sähköyhtiön panostusta ympäristöystävällisyyteen ja uusiutuvan energian käyttöön.Joitakin kommentteja löytyy, joissa toivotaan vielä suurempaa panostusta vihreään energiaan.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Alva Sähköyhtiö saa pääosin positiivisia arvosteluja asiakkailtaan. Hinta, asiakaspalvelu, sähkönjakelun luotettavuus ja ympäristöystävällisyys ovat kaikki aiheita, joista Alva Sähköyhtiö saa kiitosta. Vaikka joissakin arvosteluissa toivotaan parannusta, ne ovat vähemmistössä. Yhtiö on siis onnistunut palvelemaan asiakkaitaan hyvin.

Lähde: Alva

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Alvasta, entisestä Jyväskylän Energiasta, tullut asiakkaiden arvostelujen valossa?

Asiakkaiden arvostelujen perusteella Alva on luotettava ja asiakaspalveluunsa panostava sähköyhtiö. Hinnat ovat kilpailukykyiset ja laskutus on selkeää. Jotkut asiakkaat ovat kuitenkin toivoneet parempaa tiedotusta esimerkiksi sähkökatkosten yhteydessä.

Miten Alva sähköyhtiön hinnat vertautuvat muihin markkinoilla oleviin sähköyhtiöihin?

Alva sähköyhtiön hinnat ovat kilpailukykyiset verrattuna muihin markkinoilla oleviin sähköyhtiöihin. Yhtiö pyrkii tarjoamaan asiakkailleen edullista ja ekologista sähköä.

Onko Alva sähköyhtiö luotettava toimija sähkömarkkinoilla?

Kyllä, Alva on luotettava toimija sähkömarkkinoilla. Se on toiminut alalla jo pitkään ja on tunnettu luotettavasta ja asiantuntevasta palvelustaan.

Minkälaisia kokemuksia asiakkailla on Alvan asiakaspalvelusta?

Asiakkaat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä Alvan asiakaspalveluun. He kokevat saavansa asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua. Asiakaspalvelijat ovat auttaneet heitä monenlaisissa sähköön liittyvissä kysymyksissä. Joissakin tapauksissa on kuitenkin mainittu, että vastaukset ovat saattaneet viipyä tai asiakaspalvelun tavoittaminen on ollut haastavaa.

Kuinka Alva sähköyhtiön sähkön tuotanto on järjestetty?

Alva Sähköyhtiö tuottaa sähköä monipuolisesti eri energiamuodoista. Yhtiön tuotanto perustuu suurelta osin vesivoimaan, mutta myös tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa hyödynnetään. Lisäksi Alva tuottaa sähköä bioenergialla ja hyödyntää kaukolämmön yhteydessä syntyvää hukkalämpöä sähkön tuotannossa.

Mitä mieltä asiakkaat ovat Alvan tarjoamista sähkösopimuksista?

Asiakkaat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä Alvan tarjoamiin sähkösopimuksiin. He arvostavat kilpailukykyisiä hintoja, hyvää asiakaspalvelua sekä selkeitä ja ymmärrettäviä sopimusehtoja.

Miten Alva sähköyhtiön sopimusehdot eroavat muiden sähköyhtiöiden vastaavista?

Alva sähköyhtiön sopimusehdot voivat erota muiden sähköyhtiöiden ehdoista esimerkiksi sopimuksen keston, hintatason, sähkön alkuperän tai laskutuksen osalta. Alva tarjoaa useita erilaisia sopimustyyppejä, kuten määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Lisäksi Alva panostaa uusiutuvaan energiaan ja tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden valita sähkön alkuperä. Yksityiskohtaisemmat tiedot Alva sähköyhtiön sopimusehdoista löytyvät yhtiön omilta verkkosivuilta.

Onko Alva sähköyhtiössä mahdollista saada sähköä uusiutuvista energialähteistä?

Kyllä, Alva sähköyhtiö tarjoaa mahdollisuuden saada sähköä uusiutuvista energialähteistä.

Minkälaisia palautteita Alva sähköyhtiö on saanut ympäristöystävällisyydestään?

Alva sähköyhtiö on saanut positiivista palautetta ympäristöystävällisyydestään. Asiakkaat arvostavat sitä, että yhtiö panostaa uusiutuvaan energiaan ja pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Kuinka helppoa on tehdä sähkösopimus Alva sähköyhtiön kanssa?

Alva sähköyhtiön kanssa sähkösopimuksen tekeminen on helppoa ja nopeaa. Voit tehdä sopimuksen suoraan yhtiön verkkosivuilla seuraamalla selkeitä ohjeita. Asiakaspalvelu on myös saatavilla auttamaan sopimuksen tekemisessä tarvittaessa.

Jatka lukemista
Klikkaa kommentoidaksesi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Copyright © Sähkönhintaa.fi