Ota yhteyttä meihin

Sähkön Hintavertailu 2024

Sähkön Hintavertailu
Sähkön Hintavertailu 2024

Sähkölasku on mahdollista pitää alhaisena vertailemalla sähkön hintoja ja sähkösopimuksia aktiivisesti. Koska sähkön markkinahinta vaihtelee päivittäin, sähköyhtiöt muuttavat sopimuksiaan usein. Sähköyhtiöiden välinen kilpailu asiakkaista on myös kovaa, ja kuluttajat voivat käyttää tätä armotonta kilpailua hyväkseen kilpailuttamalla sähkösopimukset.

Vertaa sähkön hinta ennen kuin solmit sähkösopimuksen varmistaaksesi, että saat mahdollisimman edullisen sähkösopimuksen.

Edullinen sähkösopimus löytyy vertailemalla ja kilpailuttamalla

Edullisen sähkösopimuksen löytäminen ei aina ole yksiselitteinen asia vaikka käyttäisikin sähkön hintavertailua. Sähkön hintaennuste voi antaa osviittaa siitä, mihin suuntaan sähkön hinta on menossa, mutta sähkön hinnalle ei ole ikinä taetta. Sen takia yhdelle halvin sähkösopimus ei koskaan sovi kaikille, vaan jokaisen kuluttajan ja kohteen tarpeet vaihtelevat: kiinteähintainen sopimus voi sopia hyvin kerrostaloasuntoon, mutta pörssisähkö voi olla parempi vaihtoehto sähkölämmitteiselle omakotitalolle.

[adservice-comparison-feed feed=sahkon]

Halvin sähkösopimus riippuu sekä markkinatilanteesta että kulutuksesta. Sähkön hintaan vaikuttavat muun muassa kysyntä ja tarjonta: talvella sähköä käytetään enemmän kuin kesällä, joten talvikuukausina sähkön hinta on korkeampi kuin kesällä. Toisaalta kesällä sähköä ei käytetä yhtä paljon ja näin ollen myös sähkön kilowattihinta laskee.

Vertailemalla sähköyhtiöiden tarjouksia voit löytää mahdollisimman edulliset sopimukset. Halvimpia sähkösopimuksia kannattaa pitää silmällä koko ajan, mutta oma sähkösopimus tulisi kilpailuttaa viimeistään sopimuksen päättyessä. Jos sinulla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, sähkön kilpailutus kannattaa tehdä pari kertaa vuodessa.

Voiko sähkön hintaa ennustaa?

Sähkön hintaennuste

Tänä päivänä yhä useampi sähköyhtiö käyttää hyväkseen uusiutuvaa energiaa, mikä tekee sähkön hinnasta alttiimman nopeille hinnanmuutoksille, mikä tulee huomioida myös sähkön hintavertailua tehdessä. Tulevaisuudessa sähkön hinnan vaihteluiden voidaan odottaa olevan arkipäivää ja sähkön käytön optimoimisesta tulee tärkeä tekijä sähkölaskun suuruuden määrittelemisessä.

Vuonna 2024 sähkön hintaa ja sen kehittymistä voi seurata sähköpörssissä. Pörssissä hinta vaihtelee joka tunti ja päivien välillä voi olla suuriakin vaihteluita. Hintaan vaikuttavat monet asiat, kuten kysyntä ja tarjonta, vuodenaika ja vuorokaudenaika.

Vertaa sähkön hintoja: kuinka paljon sähkö maksaa?

Vertaa Sähkön Hintoja 2024

Sähkön hinta ilmoitetaan kilowattihintoina (kWh) sähkön hintavertailussa. Se kertoo kuluttajalle, kuinka paljon sähkö maksaa per kilowattitunti. Kun kuluttaja haluaa vertailla sähkösopimuksia, hänen tulisi kiinnittää huomiota kilowanttihintaan. Yleensä sähkösopimuksessa sähkön hinta ilmoitetaan joko yksiköllä c/kWh tai snt/kWh.

Käytetään esimerkkinä kerrostalossa asuvaa kuluttajaa, joka käyttää sähköä 2300 kilowattituntia vuosittain. Hinta pysyy samana koko vuoden ja sähkön hinta on sopimuskauden aikana 11 senttiä per kilowattitunti. Vuosittaisen kustannuksen hinnan saat selville laskemalla 2300 kertaa 11 senttiä, jolloin yhteenlasketuksi tulokseksi tulee 253 euroa vuodessa eli 21,08 euroa kuukaudessa.

Jos hinta vaihtelee jatkuvasti, vuosittaisen sähkön kulutuksen arvioiminen tulee olemaan vaikeampaa. Pörssisähkössä sähkön hinta vaihtelee tunneittain ja esimerkiksi talvisähkön ja kesäsähkön hinnassa voi olla suuria eroja, mikä tekee vuosikustannuksen arvioimisesta vaikeaa.

Ennen kuin lähdetään vertailemaan sähkösopimuksia, kannattaakin selvittää, kuinka paljon itse kuluttaa sähköä keskimäärin per kuukausi. Voit käyttää apunasi esimerkiksi edellisen vuoden sähkölaskuja.

Sähkön hintavertailu: mistä sähkön hinta muodostuu?

Mistä sähkön hinta muodostuu?

Sähkön hintavertailun tulee huomioida, että sähkölaskusi summa koostuu kolmesta tekijästä. Ensimmäinen osa muodostuu sähköenergian hinnasta, toinen sähkön siirtohinnasta ja viimeinen osa erilaisista veroista. Kuluttaja ei voi kilpailuttaa sähkön siirtohintaa eikä veroja, sillä paikalliset jakeluyhtiöt ovat vastuussa sähkön siirrosta eikä veroja tietenkään voi kilpailuttaa. Kulutetun sähköenergian hinnan voi kuitenkin kilpailuttaa, samoin kuin mahdolliset kuukausikulut sekä perusmaksut.

Sähkön hinta koostuu myyntikuluista, sähkön tuotantotavasta ja tuotantoon liittyvistä veroista.

Tuotantoon liittyvät verot koostuvat valtion määräämistä veroista, jotka perustuvat tuotantotavan hiilidioksidipäästöihin.

Myyntikulut riippuvat siitä, miten sähkö on ostettu ja tuotettu. Myyntiin voi myös liittyä muita kuluja, jonka lisäksi markkinatilanne voi vaikuttaa kWh-hintaan.

Sähkö siirretään kuluttajalle sähköverkon kautta. Sähkön siirrosta on vastuussa paikallinen jakeluverkkoyhtiö ja siirtohinta koostuu siirtohinnasta ja sen veroista. Siirtomaksulla kustannetaan sähköverkon ylläpito ja korjaukset.

Vertaa sähkösopimus ja säästä satoja euroja vuodessa

Vertaa sähkösopimus

Parhaassa tapauksessa sähkön hintavertailu voi säästää kuluttajalle jopa satoja euroja vuodessa. Vaikka kerrostaloasunnossa asuva kuluttaja ei välttämättä saa tuntuvia säästöjä, sähkölämmitteisessä omakotitalossa sähkösopimuksen kilpailuttaminen voi säästää tuntuvia summia.

Vertaa sähkösopimus selvittääksesi, mistä saat edullisimman sähkösopimuksen. Hinta vertailu tulisi teettää aina uutta sähkösopimusta solmittaessa ja myös silloin, kun oma sähkösopimus tulee tiensä päähän. Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen kilpailuttaminen kannattaa tehdä puolen vuoden tai vähintään vuoden välein.

Sähkösopimusten vertailemisen tarkoituksena on auttaa edullisimman sähkösopimuksen löytämisessä. Vaikka sähkön siirtohintaa ja siihen liittyviä veroja ei voi kilpailuttaa, sähkön kilowattihinta ja mahdolliset kuukausi- ja perusmaksut ovat kilpailutettavissa.

Riippuen omasta sähkön käytöstä ja sähkön käyttökohteesta kuluttaja voi onnistua säätämään kymmeniä tai jopa satoja euroja vuodessa.

Sähkön hintavertailu: halvin sopimus riippuu käyttökohteesta

Ei ole olemassa sähkösopimusta, joka sopisi kaikille. Halvin sähkösopimus riippuu nimittäin aina käyttökohteesta ja kohteen tarpeesta. Kerrostaloasunnossa sähkön kilowattihinnalla ei esimerkiksi ole yhtä suurta merkitystä kuin kuukausi- ja perusmaksulla, sillä kerrostalossa asuvan kuluttajan sähkölaskusta suurin osa koostuu yleensä kuukausimaksusta.

Toisaalta esimerkiksi sähkölämmitteinen omakotitalo voi hyötyä pörssisähköstä, joka on tyypillisesti aina edullisin vaihtoehto pitkällä tähtäimellä.

Kiinteä sähkösopimuksessa on huomioitava lisäkulut

Kiinteässä sähkösopimuksessa sähkösopimus perustuu kiinteään kuukausittain maksettavaan summaan ja rajaan, jonka puitteissa kuluttaja voi käyttää sähköä. Jos sähkön kulutus ylittää tämän rajan, kuluttajan pitää maksaa ylimenevästä osasta lisähintaa. Tämä voi tehdä kiinteästä sähkösopimuksesta hintavan vaihtoehdon monille, minkä huomaat sähkön hintavertailua tehdessä.

Yleissähkö on hyvä vaihtoehto pieniin tiloihin

Yleissähkö on monesti hyvä vaihtoehto esimerkiksi kerrostaloasuntoihin ja pieniin tiloihin, kuten sähkön hintavertailu kertoo. Tällaisessa sopimuksessa sähkön hinta pysyy samana aina vuorokaudenajasta tai vuodenajasta riippumatta. Sähköpörssin hintavaihtelu ei näy kuluttajan sähkölaskussa. Kun valitset yleissähkön, hinta on sama koko sopimuskauden ajan, esimerkiksi kuusi tai kaksitoista kuukautta.

Yleissähköön ei kuulu myöskään kuukausi- tai perusmaksuja ja näin ollen se on tyypillisesti edullisin ja paras vaihtoehto pieneen kerrostaloasuntoon. Kaikkiin kohteisiin yleissähkö ei kuitenkaan sovi ja kuluttajien tulisi aina huomioida oma sähkönkulutus ja kohteen tarpeen sähkösopimusta valittaessa.

Pörssisähkö sopii omakotitaloihin ja suuriin tiloihin

Sähkösopimuksia vertaillessa saatat törmätä myös termiin pörssisähkö. Pörssisähkön hintaa pääsee seuraamaan Nord Pool-nimisessä pörssissä, jossa sähkön hinta perustuu tunnittain vaihtuvaan spot-hintaan.

Yrityksen laskuttama osio koostuu puolestaan sähköyrityksen marginaalista sekä mahdollisista kuukausi- ja perusmaksuista.

Kun kotitaloudessa tai yrityksen tiloissa on mahdollista kohdistaa sähkön käyttöä yöaikaan sähkön ollessa halvimmillaan, pörssisähkö voi olla erinomainen vaihtoehto. Esimerkiksi sähkölämmitteiselle omakotitalolle pörssisähkö on tyypillisesti aina edullisin vaihtoehto, jos lämminvesivaraajan lämmittämistä voidaan kohdistaa yötunneille.

Pörssisähkössä tunneittain vaihtuva hinta perustuu sähkön kysyntään ja tarjontaan, mikä näkyy kuluttajalle eri kokoisena sähkölaskuna. Koska pörssisähkön hinta vaihtelee kysyntään ja tarjontaan perustuen, sähkölasku voi talvikuukausina olla korkeampi siksi, että kysyntä sähkölle on kovempaa. Toisaalta kesäkuukausina sähkölle ei ole yhtä paljon kysyntää ja näin ollen myös sähkölaskujen summat laskevat.

Vertaile myös sopimusaikoja: määräaikainen vs toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva sähkösopimus

Sähkösopimuksia kilpailutettaessa olisi hyvä huomioida myös sopimuksen sitovuus. Onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus? Esimerkiksi lyhytaikaiset tarjoukset tai uusien asiakkaiden tarjoukset ovat yleensä voimassa vain joitakin kuukausia, kun taas joskus määräaikainen sopimus voi olla vuoden, kaksi tai kolme vuotta pitkä.

Kuluttajille on myös saatavilla toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, jotka pysyvät voimassa siihen saakka, että kuluttaja irtisanoo sopimuksen.

Määräaikainen sopimus

Määräaikaiset sopimukset ovat voimassa määräajan, kuten muutamia kuukausia tai vuoden tai pari. Sähkön hintavertailu niiden osalta on hieman erilaista, sillä määräaikainen sopimus pienentää myös tulevaa riskiä hintojen noususta. Esimerkiksi uusille asiakkaille tarkoitetut promot voivat olla voimassa joitakin kuukausia tai ensimmäisen vuoden. Vaihtoehtoisesti voit löytää määräaikaisia sopimuksia, jotka ovat voimassa vuoden tai kaksi.

Määräaikaisia sopimuksia on paljon vaikeampi irtisanoa kuin toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Määräaikaiset sopimukset voidaan tyypillisesti irtisanoa vain muuton yhteydessä ilman erillisten kulujen maksamista.

Sähkösopimuksia vertaillessa kannattaa siis tarkistaa oma sopimustyyppi. Edullisemmat sopimukset ovat yleensä voimassa vain määräajan.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset ovat voimassa siihen saakka, kunnes kuluttaja päättää irtisanoa sen. Yleensä irtisanomisaika tällaisille sopimuksille on 14 vuorokautta, mutta tämä voi riippua paljon sopimuksesta.

Kun sinulla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, sähkösopimusten vertaileminen ja edullisimman vaihtoehdon valitseminen on helpompaa: sinun tulee vain irtisanoa nykyinen sopimus ja vaihtaa uuteen.

Kumpi on halvempi: kiinteä sähkö vai pörssisähkö?

Kun puhutaan kiinteästä sähköstä, sillä tarkoitetaan sopimusta, jossa sähkön hinta pysyy samana aina tietyn ajanjakson verran. Kuluttaja voi siis helposti arvioida sähkölaskun summan, kun hän tietää sähkön hinnan pysyvän aina samana. Kiinteä sähkösopimus onkin hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät halua arvuutella seuraavan sähkölaskun suuruutta tai stressata mahdollisesti tavallista suuremmasta sähkölaskusta. Kiinteä sähkö onkin yleensä hyvä myös heille, jotka asuvat pienessä asunnossa tai kerrostalossa, jossa sähkön käyttäminen on vähäistä. Sähkön hintavertailu kannattaa joka tapauksessa.

Yleisesti ottaen pörssisähkö on aina edullisin vaihtoehto pitkällä juoksulla. Pörssisähkön hinta vaihtelee tunneittain ja hinta perustuu muun muassa kysyntään ja tarjontaan. Pörssisähkö on edullisimmillaan yöaikaan ja kesäkuukausina, jolloin sähköä käytetään vähemmän. Jos kohde on omakotitalo, jossa sähkön käyttöä on mahdollista kohdistaa yöaikaan, pörssisähkö on lähes aina edullisin vaihtoehto.

Toisaalta pörssisähkö ei yleensä ole paras vaihtoehto pieniin tilohin tai kerrostaloasuntoihin.

Miten sopimus kilpailutetaan?

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen onnistuu helposti netissä. Kuluttajan pitää vain itse pyytää tarjouksia sähköyhtiöiltä ja vertailla saamiaan tarjouksia. Kun sopiva tarjous löytyy, voit irtisanoa vanhan sopimuksesi ja ilmoittaa uudelle sähköyhtiölle uuden sopimuksen alkamispäivän.

Yhteenveto

Jokaisen kotitalouden ja yrityksen tulisi kilpailuttaa sähkösopimus tasaisin väliajoin. Vertaa sähkösopimus netissä varmistaaksesi, että saat mahdollisimman edullisen hinnan etkä maksa sähköstä liikaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mistä saa halvinta sähköä?

Sähkön hinta muuttuu koko ajan ja sähköyhtiöt päivittävät sopimuksiaan jatkuvasti. Halvinta sähköä voi siis saada eri yhtiöiltä riippuen ajankohdasta ja tilanteesta. On myös syytä muistaa, että halvin sähkösopimus riippuu aina myös kohteesta ja kohteen tarpeesta: siinä missä yleissähkö voi olla edullisin vaihtoehto yhdelle, pörssisähkö voi olla edullisin toiselle.

Milloin sähkön hinta on halvimmillaan?

Sähkön hinta perustuu pitkälti kysyntään ja tarjontaan. Sähkön kysyntä on kovimmillaan talvella ja päiväsaikaan, jolloin sen hinta on myös korkeimmillaan. Näin ollen sähkö on halvimmillaan kesällä ja yöaikaan.

Voiko sähkön siirtoa kilpailuttaa?

Sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa, sillä siirrosta on aina vastuussa paikallinen jakeluverkkoyhtiö. Siirtohinnassa huomioidaan sekä siirtoon kuluva hinta että verot.

Milloin sähkön hintavertailu kannattaa?

Vertaa sähkösopimus aina uutta sopimusta solmiessasi sekä silloin, kun vanha sopimuksesi on päättymässä. Jos sinulla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, sähköä tulisi vertailla vähintään vuoden välein, mutta mielellään useammin. Sähköyhtiöiden määräaikaistarjouksia kannattaa myös aktiivisesti pitää silmällä, jotta voit säästää mahdollisimman pitkän pennin.

Copyright © Sähkönhintaa.fi