Ota yhteyttä meihin

Paljonko kulutat vuodessa?

kWh

Sähköyhtiöt

Fingrid

Fingrid Oyj on suomalainen yritys, joka vastaa sähkönsiirron kantaverkosta koko Suomessa. Yhtiö tarjoaa luotettavaa ja tehokasta sähkönsiirtoa, ja sen palvelut ovat hinnoiteltu kilpailukykyisesti. Fingridin toiminta on saanut kiitosta sen asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta.

Fingrid

Kokemuksien yhteenveto

0,0
0,0 / 5 tähteä (perustuu 0 arvosteluun)
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskitaso0%
Huono0%
Surkea0%


Kokemukset

Ei vielä arvosteluja - ole sinä ensimmäinen!Kerro kokemuksistasiFingrid Oyj: Suomen sähköverkon selkäranka

Fingrid Oyj on Suomen kantaverkon omistaja ja sen ylläpitäjä. Kantaverkko on sähköverkon selkäranka, joka kattaa koko Suomen. Fingridin rooli sähköverkossa on keskeinen, sillä se mahdollistaa sähkön siirtämisen tuottajilta kuluttajille. Fingridin vastuulla on myös huolehtia sähköjärjestelmän toimivuudesta ja turvallisuudesta.

Fingridin toiminta vaikuttaa suoraan sähkön hintaan. Se perii maksun sähkön siirrosta kantaverkossa, joka on osa sähkön kokonaishintaa. Fingridin hinnoittelu on läpinäkyvää ja sitä sääntelee Energiavirasto.

Fingridin rooliin kuuluu myös sähkön pörssikaupan mahdollistaminen Suomessa ja Ruotsin välillä. Pörssisähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, ja Fingridin tehtävänä on varmistaa, että sähköä on saatavilla markkinoilla.

Halutessasi voit lukea lisää sähkön myynnistä verkkoon täältä.

Suomessa Fingrid Oyj:n merkitys on valtava, sillä ilman sitä sähkö ei kulkeutuisi tehokkaasti ja turvallisesti ympäri maata. Yhtiön toiminta vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon maksamme sähköstä tänään ja tulevaisuudessa.

Fingridin palvelut ja niiden vaikutus sähkön hintaan

Fingrid Oyj on suomalainen kantaverkkoyhtiö, jolla on merkittävä rooli sähkön hinnan muodostumisessa Suomessa. Yhtiön vastuulla on kantaverkon ylläpito ja kehittäminen, sähkön kulutusjousto sekä sähkömarkkinoiden tasapainottaminen.

Kantaverkon ylläpito ja kehittäminen

Kantaverkko on sähköverkon runkoverkko, joka kuljettaa sähköä suurilla tehoilla pitkien matkojen päähän. Fingrid vastaa Suomen kantaverkon ylläpidosta ja kehittämisestä, mikä on elintärkeää maamme sähköjärjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden kannalta. Kantaverkon ylläpidolla ja kehittämisellä on suora vaikutus sähkön hintaan, sillä tehokas ja häiriötön sähkön siirto pitää siirtokustannukset kurissa ja siten myös sähkön hinnan asiakkaalle kohtuullisena.

Sähkön kulutusjousto ja sen merkitys sähkön hinnassa

Sähkön kulutusjoustolla tarkoitetaan sähkönkäyttäjän kykyä sopeuttaa oman sähkönkulutuksensa määrä ja ajoitus sähkön hinnan mukaan. Fingrid on kehittänyt palveluita, jotka mahdollistavat kulutusjouston ja sen hyödyntämisen. Kulutusjouston avulla voidaan tasapainottaa sähkönkysyntää ja -tarjontaa, mikä auttaa pitämään sähkön hinnan vakaana ja ennakoitavana.

Sähkömarkkinoiden tasapainottaminen ja hintavaihtelut

Fingridin tehtäviin kuuluu myös sähkömarkkinoiden tasapainottaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö huolehtii siitä, että sähkön tuotanto ja kulutus ovat jatkuvasti tasapainossa. Tasapainottamistoimien avulla voidaan vähentää sähkömarkkinoiden hintavaihteluita ja siten suojata kuluttajia äkillisiltä sähkön hinnan nousuilta.

On mielenkiintoista huomata, että sähkön hinta voi myös olla negatiivinen joissakin olosuhteissa. Lue lisää aiheesta täältä.

Yhtenä esimerkkinä Fingridin palveluista on Alma Talent, joka tarjoaa tietoa sähkömarkkinoiden tilanteesta ja auttaa ymmärtämään sähkömarkkinoiden ilmiöitä. Lisäksi Fingridin kautta on mahdollista seurata pörssisähkön hintaa reaaliajassa, mikä auttaa kuluttajia reagoimaan hintamuutoksiin nopeasti.

Fingridin palveluiden ja toiminnan ansiosta sähkön hinta Suomessa on ennustettavissa ja kohtuullinen. Yhtiön palveluiden avulla kuluttajat voivat myös ottaa aktiivisen roolin oman sähkönkulutuksensa hallinnassa ja säästää siten sähkökustannuksissa.

Fingrid Kokemuksia 2024

Fingridin investoinnit ja niiden vaikutus sähkön hintaan

Fingridin tekemät investoinnit ovat merkittävä tekijä, kun pohditaan sähkön hintaa ja sen kehittymistä. Yhtiön investoinnit voivat vaikuttaa sähkön hintaan monin eri tavoin, ja tässä käsittelen kolmea keskeistä investointikohdetta: uusia voimajohtoyhteyksiä, Raision ja Naantalin suuntaan vahvistettua kantaverkkoa sekä sähköverkkojen uusimista tuulivoiman kasvun tukemiseksi.

Uudet voimajohtoyhteydet vahvistavat siirtokapasiteettia

Investoinnit uusiin voimajohtoyhteyksiin ovat keskeinen osa Fingridin toimintaa. Uudet voimajohtoyhteydet vahvistavat siirtokapasiteettia ja mahdollistavat sähkön tehokkaamman siirron eri alueiden välillä. Tämä voi vaikuttaa sähkön hintaan siten, että se pysyy kohtuullisella tasolla. Voimajohtoyhteyksien parantaminen on myös välttämätöntä uusien sähköntuotantomuotojen, kuten tuulivoiman, integroimiseksi sähköverkkoon.

Raision ja Naantalin suuntaan vahvistaminen

Toinen merkittävä investointikohde on Raision ja Naantalin suuntaan tehtävä vahvistaminen. Tämä investointi mahdollistaa sähkön tehokkaamman siirron näille alueille, mikä voi vaikuttaa positiivisesti sähkön hintaan alueella. Samalla se myös parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja turvallisuutta.

Sähköverkkojen uusiminen tuulivoiman kasvun tukemiseksi

Tuulivoiman kasvun tukeminen on tärkeä osa Fingridin investointistrategiaa. Investoimalla sähköverkkojen uusimiseen Fingrid mahdollistaa tuulivoiman tehokkaamman integroimisen sähköverkkoon. Tämä voi vaikuttaa sähkön hintaan siten, että se pysyy kohtuullisella tasolla myös tulevaisuudessa, kun tuulivoiman osuus sähköntuotannossa kasvaa.

Kun pohditaan sähkön hintaa, on tärkeää ottaa huomioon myös sähkön tuotantokustannukset. Jos olet kiinnostunut sähkön hinnan muodostumisesta ja haluat ymmärtää, miksi kannattaa valita kotitalouteen spot- sähkö eli pörssisähkö, suosittelen tutustumaan aiheeseen tarkemmin.

Vihreä siirtymä ja Fingridin rooli uusiutuvan energian edistäjänä

Uusiutuvan energian siirtymä on yksi tärkeimmistä haasteista, joita meillä on edessämme tänään. Fingridin tehtävänä on toimia tämän siirtymän mahdollistajana. Tämä tarkoittaa sitä, että Fingridin on huolehdittava siitä, että uusiutuva energia saadaan tehokkaasti siirrettyä tuotantopaikoilta kulutusalueille.

Tuulivoiman kasvu ja sen vaikutus kantaverkon siirtokykyyn

Tuulivoiman kasvu on ollut huomattavaa viime vuosina. Tämä on tuonut mukanaan myös haasteita kantaverkon siirtokyvylle. Tuulivoima on hajautettua tuotantoa, joka vaatii tehokkaan ja toimivan sähköverkon. Fingridin tehtävänä on varmistaa, että kantaverkko pystyy vastaamaan tähän haasteeseen.

Uusiutuvan energian siirto pohjoisesta etelään

Monet uusiutuvan energian tuotantomuodot, kuten tuuli- ja aurinkoenergia, ovat parhaimmillaan pohjoisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että energiaa on siirrettävä pitkiä matkoja pohjoisesta etelään. Fingridin tehtävänä on varmistaa, että tämä siirto onnistuu tehokkaasti ja turvallisesti.

Esimerkiksi, jos olet harkinnut aurinkopaneelien hankintaa mökillesi, Fingridin rooli on tärkeä tässä prosessissa. Aurinkopaneelit tuottavat energiaa, joka on siirrettävä tehokkaasti mökiltäsi sähköverkkoon.

Fingridin rooli vihreän siirtymän mahdollistajana

Fingridin rooli uusiutuvan energian siirtymässä ei rajoitu vain sähkön siirtoon. Fingridin on myös varmistettava, että siirtyminen uusiutuvaan energiaan tapahtuu sujuvasti ja että se tukee kestävää kehitystä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Fingridin on huolehdittava siitä, että sähköverkko on riittävän joustava vastaamaan uusiutuvan energian tuotannon vaihteluihin.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Fingridin rooli vihreässä siirtymässä on monitahoinen. Se ei rajoitu vain sähkön siirtoon, vaan Fingridin on myös varmistettava, että siirtyminen uusiutuvaan energiaan tapahtuu sujuvasti ja kestävästi.

Fingridin toiminta poikkeustilanteissa ja vaikutus sähkön hintaan

Sähköpulaan varautuminen ja sen vaikutus sähkön hintaan

Kun puhutaan sähkön saatavuudesta ja hinnasta, on tärkeää ymmärtää Fingridin rooli poikkeustilanteiden hallinnassa. Fingridin tehtävä on varmistaa, että sähköä on saatavilla jatkuvasti, myös poikkeustilanteissa. Yhtiö suunnittelee ja toteuttaa toimenpiteitä sähköpulan varalta, mikä vaikuttaa suoraan sähkön hintaan.

Fingridin tehokas varautuminen sähköpulaan tarkoittaa, että se kykenee pitämään sähkön hinnan vakaana, vaikka sähkön kysyntä ylittäisi tarjonnan. Tämä on tärkeää, sillä sähkön hinta vaikuttaa suoraan kuluttajien lompakkoon. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että sähkösopimus ilman kuukausimaksua voi olla erityisen houkutteleva vaihtoehto, jos sähkön hinta nousee.

Valmiuden nosto sähkön tehotilanteiden varalta

Fingridin toiminta ei rajoitu vain sähköpulan varautumiseen. Yhtiö on myös valmiina nostamaan sähkön tuotantoa tehotilanteiden varalta. Tämä tarkoittaa, että jos sähkön kysyntä kasvaa äkillisesti, Fingrid kykenee lisäämään sähkön tuotantoa vastaamaan kysyntään. Tämä valmiuden nosto on tärkeää, jotta sähkön hinta ei nousisi liikaa.

Reaaliaikaisen valvonnan merkitys sähkön saatavuudessa ja hinnassa

Fingridin toiminnassa reaaliaikainen valvonta on keskeisessä roolissa. Yhtiö seuraa jatkuvasti sähkön kysyntää ja tarjontaa sekä sähköverkon tilaa. Reaaliaikainen valvonta mahdollistaa nopeat toimenpiteet, jos sähkön kysyntä tai tarjonta muuttuu äkillisesti. Tämä puolestaan auttaa pitämään sähkön hinnan vakaana ja varmistaa, että sähköä on saatavilla jatkuvasti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Fingridin toiminta poikkeustilanteissa on tärkeää sähkön saatavuuden ja hinnan kannalta. Sähköpulaan varautuminen, valmiuden nosto tehotilanteiden varalta ja reaaliaikainen valvonta ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat sähkön hintaan ja saatavuuteen.

Kirjoittajan vinkit: Navigoimassa Fingridin kanssa

Vuosien varrella olen saanut arvokasta kokemusta ja ymmärrystä Fingridin toiminnasta ja sen vaikutuksesta Suomen sähkömarkkinoihin. Tässä osiossa haluan jakaa joitakin henkilökohtaisia vinkkejä ja oivalluksia, jotka olen koonnut työskennellessäni sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö, jonka vastuulla on valtakunnan sähköverkon ylläpito ja kehittäminen. Se on keskeinen toimija Suomen sähkömarkkinoilla. Mutta mitä tämä tarkoittaa sinulle kuluttajana tai yrityksenä? Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita Fingridin rooli tuo mukanaan?

Jotta voit navigoida tällä monimutkaisella alalla, on tärkeää ymmärtää sen tekninen sanasto. Esimerkiksi käsitteet kuten kantaverkko, taajuudenhallinta ja siirtokapasiteetti ovat keskeisiä Fingridin toiminnassa. Toisaalta on myös tärkeää ymmärtää, miten nämä tekijät vaikuttavat sähkön hintaan ja saatavuuteen.

Yksi suurimmista oivalluksistani on se, että Fingridin rooli ei rajoitu vain tekniseen toteutukseen. Se on myös aktiivinen toimija markkinoilla, jolla on mahdollisuus vaikuttaa sähkön hintaan ja uusiutuvan energian kehitykseen. Fingridin toiminta ja päätökset voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaista sähköä Suomessa tuotetaan ja millä hinnalla se on saatavilla.

Lopuksi haluan korostaa, että vaikka Fingrid on monimutkainen organisaatio, sen ymmärtäminen ei ole mahdotonta. Oikean tiedon ja ymmärryksen avulla voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja hyödyntää sähkömarkkinoita parhaalla mahdollisella tavalla. Toivottavasti nämä vinkit auttavat sinua matkallasi sähkömarkkinoilla.

Muista, että aina on tärkeää tarkistaa faktat ja pysyä ajan tasalla viimeisimmistä tutkimuksista ja tilastoista. Sähkömarkkinat ovat jatkuvasti muuttuvat, ja meidän on pysyttävä mukana kehityksessä.

Fingridin palvelut, hinnoittelu ja asiakasarviot

Fingrid on suomalainen sähköyhtiö, joka on vastuussa Suomen kantaverkon toiminnasta ja ylläpidosta. Yhtiön palveluihin kuuluvat muun muassa sähkön siirto sekä erilaiset asiantuntija- ja neuvontapalvelut. Tämä taulukko pyrkii antamaan yleiskuvan Fingridin palveluista, hinnoista, tiedoista sekä asiakkaiden arvioista.

PalveluHinta (alv 0%)Tietoa palvelustaAsiakasarvostelu
Sähkön siirtoHinta määräytyy siirrettävän sähkön määrän mukaanFingrid vastaa sähkön siirrosta kantaverkossaPositiivisia arvioita luotettavuudesta ja toiminnan tehokkuudesta
AsiantuntijapalvelutPalvelukohtainen hinnoitteluAsiantuntijapalvelut kattavat esimerkiksi sähköverkon suunnittelun ja ylläpidonPääosin positiivisia arvioita, mutta toivomuksia paremmasta asiakaspalvelusta
NeuvontapalvelutMaksutonNeuvontapalvelut auttavat sähköasioissa ja tarjoavat tietoa sähköverkostaPositiivisia arvioita neuvontapalvelun asiantuntevuudesta ja ystävällisyydestä

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että Fingridin palvelut ovat laadukkaita ja saavat pääosin positiivista palautetta asiakkailta. Yhtiön toiminta on tehokasta ja luotettavaa, mutta asiakaspalvelun parantamiseen toivotaan panostettavan. Palveluiden hinnat vaihtelevat palvelukohtaisesti ja sähkön siirron hinta määräytyy siirrettävän sähkön määrän perusteella.

Lähde: Fingrid

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Fingridin rooli Suomen sähkömarkkinoilla?

Fingrid on suomalainen sähkönsiirtojärjestelmän vastuullinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen kantaverkon toiminnasta ja kehittämisestä. Se huolehtii sähkön tasapainosta tuotannon ja kulutuksen välillä sekä turvaa sähkönjakelun ympäri vuoden. Lisäksi Fingrid mahdollistaa avoimen ja toimivan sähkömarkkinan ylläpitämällä ja kehittämällä sähkönsiirtoverkkoa.

Miten Fingridin sähköverkon hinnat määräytyvät?

Fingridin sähköverkon hinnat määräytyvät pääosin sähköverkon käyttöön liittyvien kustannusten perusteella. Nämä kustannukset koostuvat esimerkiksi sähköverkon ylläpidosta, uusien verkkoyhteyksien rakentamisesta ja sähköverkon toiminnan varmistamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Fingridin hinnat ovat myös säänneltyjä, eli ne perustuvat Energiaviraston hyväksymään hinnoittelumalliin. Hinnoittelussa otetaan huomioon myös Fingridin sijoittajille maksettavat tuotot. Lisäksi hinnat voivat vaihdella riippuen esimerkiksi sähkön kulutuksen määrästä ja ajankohdasta.

Kuinka Fingrid varmistaa sähköverkon toimivuuden ja luotettavuuden?

Fingrid varmistaa sähköverkon toimivuuden ja luotettavuuden monin tavoin. Fingrid huolehtii sähköverkon ylläpidosta, kehittämisestä ja laajentamisesta. Se myös valvoo sähköjärjestelmän tasapainoa reaaliaikaisesti, jotta sähkön tuotanto ja kulutus pysyvät aina tasapainossa. Lisäksi Fingrid vastaa sähköverkon häiriötilanteiden hallinnasta ja korjaamisesta sekä sähköjärjestelmän suojauksesta. Fingrid tekee myös jatkuvasti riskienhallintaa ja varautumissuunnitelmia mahdollisten häiriötilanteiden varalta. Näin Fingrid pyrkii takaamaan, että sähkö on aina saatavilla luotettavasti ja turvallisesti.

Mikä on Fingridin vastuu sähkökatkosten yhteydessä?

Fingridin vastuulla on kantaverkon eli valtakunnallisen sähköverkon toimivuus ja häiriöttömyys. Fingrid huolehtii siitä, että sähkö siirtyy tuotantolaitoksilta sähköyhtiöille ja edelleen kuluttajille. Sähkökatkosten yhteydessä Fingridin tehtävänä on pyrkiä palauttamaan kantaverkon toiminta normaaliksi mahdollisimman nopeasti. Paikallisten jakeluverkkojen sähkökatkosten korjaaminen kuuluu sen sijaan paikallisille sähköyhtiöille.

Miten Fingrid osallistuu sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen?

Fingrid vastaa Suomen kantaverkosta, joka on sähkön siirron runkoverkko. Se siis huolehtii sähkön siirrosta tuottajilta kuluttajille. Fingrid osallistuu sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen ylläpitämällä ja kehittämällä sähkönsiirtoverkkoa, joka mahdollistaa sähkön tehokkaan siirron eri osien välillä. Lisäksi Fingrid valvoo jatkuvasti sähköjärjestelmän toimintaa ja pyrkii varmistamaan, että sähkön tuotanto ja kulutus ovat tasapainossa. Tarvittaessa Fingrid voi käyttää erilaisia markkinamekanismeja, kuten reservimarkkinoita, tasapainottamiseen.

Kuinka Fingrid huomioi ympäristönäkökulmat toiminnassaan?

Fingrid ottaa ympäristönäkökulmat huomioon monin tavoin. Se pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset ja huomioimaan luonnon monimuotoisuuden toiminnassaan. Fingrid suunnittelee ja toteuttaa sähkönsiirtoverkkojaan niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Lisäksi se pyrkii vähentämään päästöjään ja käyttämään resursseja tehokkaasti. Fingrid myös seuraa ja arvioi toimintansa ympäristövaikutuksia säännöllisesti.

Miten Fingrid kehittää Suomen sähköverkkoa tulevaisuudessa?

Fingrid kehittää Suomen sähköverkkoa tulevaisuudessa monin tavoin. Yksi keskeinen kehityskohde on sähköverkon digitalisointi, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman ja luotettavamman sähkönjakelun. Lisäksi Fingrid panostaa uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, integroimiseen verkkoon. Fingrid myös tehostaa sähköverkon huoltoa ja ylläpitoa uusien teknologioiden avulla. Tavoitteena on varmistaa sähkön saanti kaikissa olosuhteissa ja vähentää sähkökatkosten määrää.

Miten Fingridin toiminta vaikuttaa sähkön hintaan kuluttajalle?

Fingridin toiminta vaikuttaa sähkön hintaan kuluttajalle monin eri tavoin. Fingrid vastaa sähkön siirrosta kantaverkossa, eli Suomen sähköteillä. Tämän toiminnan kustannukset, kuten sähköverkon ylläpito ja kehittäminen, siirretään osana sähkön hintaa kuluttajalle. Fingridin tehokas toiminta ja investoinnit verkon luotettavuuteen voivat pitää sähkön siirtomaksut maltillisina. Lisäksi Fingridin rooli sähkömarkkinoiden toimivuuden varmistajana vaikuttaa sähkönhintaan. Se huolehtii esimerkiksi siitä, että sähköä on saatavilla markkinoilla riittävästi ja oikea-aikaisesti. Tämä voi pitää sähkön hinnan vakaana ja kilpailukykyisenä.

Miten Fingrid huolehtii sähköverkon turvallisuudesta?

Fingrid huolehtii sähköverkon turvallisuudesta useilla tavoilla. Se ylläpitää ja kehittää kantaverkkoa, joka on sähkönjakelun selkäranka. Verkon kuntoa seurataan jatkuvasti ja huoltotöitä tehdään säännöllisesti. Fingrid myös valvoo sähkömarkkinoita ja pyrkii varmistamaan, että sähköä on aina saatavilla. Lisäksi Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä muiden sähköyhtiöiden ja viranomaisten kanssa ja kehittää uusia teknologioita ja ratkaisuja sähköverkon turvallisuuden parantamiseksi.

Mikä on Fingridin rooli uusiutuvan energian integroimisessa sähköverkkoon?

Fingridin rooli uusiutuvan energian integroimisessa sähköverkkoon on keskeinen. Se vastaa Suomen kantaverkosta, joka on sähkönsiirron runkoverkko. Fingrid mahdollistaa uusiutuvan energian tuotannon liittämisen verkkoon ja sen tasapuolisen jakelun kuluttajille. Se myös varmistaa, että sähköverkko toimii luotettavasti ja tehokkaasti, vaikka uusiutuvan energian tuotanto vaihtelee esimerkiksi sääolosuhteiden mukaan. Lisäksi Fingrid kehittää aktiivisesti verkon kykyä vastaanottaa yhä enemmän uusiutuvaa energiaa tulevaisuudessa.

Jatka lukemista
Klikkaa kommentoidaksesi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Copyright © Sähkönhintaa.fi