Ota yhteyttä meihin

Paljonko kulutat vuodessa?

kWh

Blogi

Tutustu mitä tarkoittaa sähkön siirtohinta?

Sähkön Siirtohinta

Olet varmasti monesti ihmetellyt sähkölaskun saatuasi, mistä kaikesta sähkönhinta lopulta koostuu. Näet laskun erittelyssä useampia hintoja sekä yksiköitä, joista laskun loppusumma tulee koostumaan. Sähkön siirtohinnat voivat joskus vaikuttaa kohtuuttomilta sähkön hintaan verrattuna.

Miksi sähkönsiirto maksaa, mitä muut laskussa näkyvät hinnat tarkoittaa ja voitko itse vaikuttaa sähkön siirtohintaan, siitä kerromme lisää tässä artikkelissa.

Mistä sähkön hinta koostuu?

Sähkön hintaan vaikuttaa kolme tekijää; sähköenergian hinta, sähkön siirtohinta sekä verot. On myös erilaisia sähkösopimuksia, jotka sopivat eri elämäntilanteisiin ja ennen kaikkea asumismuotoihin, näillä voit vaikuttaa myös oman sähkölaskun suuruuteen.

Energiahinta

Sähkölaskussa energiahinta tarkoittaa sitä hintaa, joka perustuu tarkasti todelliseen kotitaloutesi sähkönkulutukseen. Energianhinta mitataan kilowattitunteina, yksiköllä c/kWH eli sentti per käytetty kilowattitunti. KWh on siis energian mittaamiseen käytetty yksikkö, kuten kilogrammat, senttimetrit ja desibelit.

Jokainen sähköyhtiö määrittää omalle energiasähkölle oman hinnan jokaista kilowattituntia kohden. Sähköyhtiöiden kilpailutus kannattaa aina, jos muutat tai sinulla on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus, jonka voit katkaista.

Sähkönsiirto

Sähköjärjestelmä Suomessa koostuu voimalaitoksista, kantaverkosta, suurjännitteistä, jakeluverkoista sekä sähkökuluttajista. Jotta saat kotiisi sähköä, sinulla tulee olla voimassaoleva sähkösopimus niin sähkönmyyjän, että sähkönsiirtäjän kanssa. Pohjoismaissa on yhteinen sähköjärjestelmä Nord Pool, johon myös Suomi kuuluu.

Sähköä tuotetaan niin tuli- ja vesivoimalla sekä ydinlaitoksissa. Tuotettava sähkö siirretään koko Suomen kattavaan sähköverkkoon, josta sähkö siirretään ensin sähköasemille ja sieltä paikallisiin sähköverkkoihin.

Sähköverot

Sähköstä maksetaan aina verot ja verotus määräytyy sähkön käytön mukaan. Sähkön verot on porrastettu kahteen eri veroluokkaan. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat kotitaloudet, julkinen sektori, maataloussektori sekä palvelutoiminnot,

Toiseen veroluokkaan kuuluvat teollisuus, kaivostoiminta, ammattimainen kasvihuoneviljely ja yli 5 megawatin konesalit. Maataloudessa käytetyn sähkön vero alennetaan toisen veroluokan tasolle veronpalautuksella.

Mitä tarkoittaa sähkönsiirto?

Sähkönsiirto tarkoittaa sähköenergian siirtoa tuottajalta sähkön käyttökohteeseen, voimalaitoksista tuotettu sähkö siirretään sähköverkkoon. Paikalliset verkkoyhtiöt vastaavat sähköverkon toiminnasta. Paikallisten verkkoyhtiöiden vastaavat sähkönsiirrossa käytettävien sähköverkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta, ylläpitoon kuuluvat mm. ilma- ja maakaapelit sekä muuntajat.

Tämän lisäksi sähkön siirtohinta sisältää sähköverkkojen uusimisen ja ympärivuorokautisen verkon toimivuuden valvonnan sekä vikojen tai myrskytuhojen korjaukset. Sähköyhtiöt varmistavat tällä, ettei sähkökatkoksia tulisi ollenkaan missään olosuhteissa. Sähkönsiirron hintaan kuuluu myös sähkömittareiden asennukset, mittareiden tietojen kerääminen. Mittaustiedot toimitetaan sähkönmyyjälle sekä valtiolle, joka perii sähköverot. Sähkön siirtohinnan pysymisestä kohtuullisena valvoo energiavirasto.

Sähkönsiirrosta vastaa siis kotisi alueen paikallinen verkkoyhtiö. Siirron osuudessa maksetaan samalla sähköstä määrätty alv eli arvonlisävero, sähkönsiirron alv on 24 %. Ota huomioon, että sähkölasku jaetaan sekä käyttö- että siirto-osuuksiin.

Sähkön siirtohinta

Sähkönsiirto Hinta

Kuten jo aiemmin mainitsimme, sähkön siirtomaksu koostuu paikallisesta perus- tai kuukausimaksusta ja omasta energiankulutuksestasi, joka perustuu kWh- maksusta. Lopulliseen sähkönsiirtomaksun summaan vaikuttaa siis myös, kuinka paljon sähköä käytät kotitaloudessasi.

Ostit sitten sähköenergiaa mistä tahansa, vastaa paikallinen verkkoyhtiösi sähkönsiirrosta, verkkoyhtiö veloittaa sähkön siirrosta oman hinnastonsa mukaisesti. Se, missä päin Suomea asut, määrittää sen, miten paljon sähkön siirtohinnan perusmaksu on. Sähkön siirtohinta on siis aina saman hintainen samaan käyttökohteeseen riippumatta siitä, mistä ostat sähkösi.

Kuka on vastuussa sähkönsiirrosta Suomessa?

Suomessa kantaverkon toimivuudesta vastaa yksi yritys, Fingrid. Fingrid kantaverkkona palvelee sähköntuottajia ja -kuluttajia, ja se mahdollistaa näiden osapuolien keskinäiset kaupat koko Suomessa. Kantaverkko vastaa myös ulkomaan kaupat sähköntuottajien ja -kuluttajien välillä.

Fingrid vastaa sähkönsiirrosta

Suomessa suurin osa sähkön kulutuksesta siirretään kantaverkon kautta ja sen vastuulla on kantaverkon ylläpidon kehittäminen ja markkinointi. Fingridistä yli puolet omistaa Suomen valtio ja eri rahoitus- ja vakuutuslaitokset. EU: sähkön sisämarkkinadirektiivi edellyttää, että sähköntuotanto ja siirtoverkkojen omistus on pidettävä erillään, tästä syystä vuonna 2011 voimalaitokset Fortum Power and Heat Oy ja Pohjolan Voima myivät omistusosuutensa Fingridistä..

Mitä maksaa sähkönsiirto?

Sähkön siirtohinta on yksi kiistellyimmistä asioista, mitä sähkölasku sisältää. Koska siirtohinta koostuu kulutuksen mukaan ja kiinteästä perus- tai kuukausimaksusta, et asiakkaana pysty kilpailuttamaan sähkön siirtohintaa kuten käyttösähkön hintaa. Tämä johtuu siitä, että siirtomaksun laskuttaa alueellisesta sähkön jakelusta huolehtiva verkkoyhtiö.

Tämän lisäksi sähkön siirtohinnat vaihtelevat merkittävästi alueittain. Etelä- Suomessa esim. perusmaksu kuukaudessa voi olla noin 5 euroa kuukaudessa ja siirtomaksu 5 senttiä/ kWh, kun taas Pohjois- Suomessa voidaan tarjota perusmaksu 0 euroa kuukaudessa ja siirtomaksut alle 3 senttiä kWh.

Sähkönsiirron hintaerot ja maksettava summa määräytyy käyttökohteen sijainnin perusteella. Jokaisella alueella toimii oma sähköyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta. Sähköyhtiöt vetoaa hinnoittelun perustuvan mm. sähkön toimintavarmuuteen. Suurin syy kunkin verkkoyhtiön kuluihin on kuitenkin se, mikä on alueesi asumistiheys. Sähkön siirtohinnat ovat yleensä matalampia suurimmissa kaupungeissa. Haja-asutusalueilla sähköverkon huolto- ja ylläpitokulut jakautuvat pienemmälle asiakaskunnalle, jolloin siirtohinta on korkeampi.

Valitettavasti sähkönsiirron yhtiötä ei voi itse valita, vaan se määräytyy asuinpaikkasi mukaan. Sähkönsiirrosta on muodostunut näin ollen luonnollinen monopoli, sähkönsiirrosta vastaa aina oma paikallinen sähköverkkoyhtiö. Muutto paikkakunnalta toiseen on ainoa tapa, jolla voit vaikuttaa sähkön siirtoyhtiöön.

Perusmaksu sähkönsiirrosta laskutetaan aina, vaikka et kuluttaisi kiinteistössä lainkaan sähköä. Sähköyhtiöiden vastuulla on pitää sähköverkosto hyvässä kunnossa, tätä ylläpidetään sähkön perusmaksuilla. Verkostoa on korjattava ja kehitettävä jatkuvasti ja yhtiöiden tulee pitää huolta siitä, että sähköä on käytettävissä jatkuvasti kaikkina aikoina.

Yhteenveto

Sähkölaskusi kostuu siis sähköenergiasta, sähkönsiirrosta ja sähkön veroista. Sähköenergia on se, mitä käyttämäsi sähkö maksaa ja sen hinta muodostuu energianhinnasta ja perusmaksusta. Energia laskutetaan kulutuksen mukaan, kun taas sähkön perusmaksu on kiinteähintainen, joitain euroja kuukautta kohden.

Valitsemasi sähkön myyjä tuottaa myymänsä sähkön sen tuottajilta tai yhtiö tuottaa sähköä sen omilla voimalaitoksilla. Sähköenergian hinnassa on aina sähkön hankinnan että sähkön myynnin aiheutuvat kustannukset. Perusmaksu ei riipu käytetyn energian määrästä, nämä ovat kiinteitä kuluja ja perusmaksut ovat kaikille asiakkaille saman suuruiset.

Sähkön siirtohinta on taas se, että jotta saisit kotiisi sähköä, tarvitaan sähkösopimuksen lisäksi yhtiö sähkön siirtoa varten. Tätä yhtiötä ei voi itse valita, se riippuu siitä, missä asut. Paikallinen verkkoyhtiö laskuttaa sähkönsiirrosta aina oman hinnaston mukaan. Sähkönsiirron hinta muodostuu kulutuksesta eli kuinka paljon sähköä käytät, perus- tai kuukausimaksusta, sähköverosta sekä arvonlisäverosta.

Sähköstä peritään veroja sähkönkulutuksen mukaan sen lisäksi, että maksat sähköenergiasta ja sähkönsiirrosta. Sähköveron laskuttaa paikallinen sähköyhtiösi sähkönsiirtohinnan yhteydessä.

Jatka lukemista
Klikkaa kommentoidaksesi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Copyright © Sähkönhintaa.fi