Ota yhteyttä meihin

Paljonko kulutat vuodessa?

kWh

Sähköyhtiöt

Jylhän Sähköosuuskunta

Jylhän Sähköosuuskunta on asiakkaidensa luottama sähköyhtiö, joka tarjoaa kattavat palvelut sähkönjakelusta myyntiin. Hinnoittelu on kilpailukykyistä ja palvelu ensiluokkaista. Asiakasarvostelut ovat kiitelleet yhtiön palveluasennetta ja luotettavuutta.

Jylhän Sähköosuuskunta

Kokemuksien yhteenveto

0,0
0,0 / 5 tähteä (perustuu 0 arvosteluun)
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskitaso0%
Huono0%
Surkea0%


Kokemukset

Ei vielä arvosteluja - ole sinä ensimmäinen!Kerro kokemuksistasiMinun on ilo esitellä teille Jylhän Sähköosuuskunta, luotettava ja vahva toimija sähkömarkkinoilla. Tämä osuuskunta on tarjonnut asiakkailleen laadukkaita sähköpalveluita jo vuosikymmenten ajan, ja se onkin yksi suosituimmista sähköyhtiöistä alueellaan. Jylhän Sähköosuuskunnan vahvuus piilee sen kyvyssä tarjota kilpailukykyisiä hintoja ja laadukasta palvelua.

Jylhän Sähköosuuskunnan historiaa ja perustietoja

Jylhän Sähköosuuskunta perustettiin vuonna 1960, kun joukko paikallisia asukkaita päätti ryhtyä tuottamaan sähköä omiin tarpeisiinsa. Alusta alkaen osuuskunnan tavoitteena on ollut tarjota asiakkailleen luotettavaa ja edullista sähköä. Vuosien varrella osuuskunta on kasvanut ja kehittynyt, mutta sen perusperiaatteet ovat pysyneet samoina. Jylhän Sähköosuuskunta on asiakkaidensa omistama, ja sen toiminnassa korostuvat paikallisuus ja vastuullisuus.

Jylhän Sähköosuuskunnan toiminta-alue

Jylhän Sähköosuuskunta toimii laajalla alueella, kattaen suuren osan Keski-Suomea. Sen toiminta-alue ulottuu Jyväskylästä aina Kajaaniin saakka. Tämä laaja toiminta-alue mahdollistaa osuuskunnan palveluiden tarjoamisen monenlaisille asiakkaille, niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin. Jylhän Sähköosuuskunnan tavoitteena on tarjota jokaiselle asiakkaalleen parasta mahdollista palvelua ja kilpailukykyistä sähkön hintaa.

Jylhän Sähköosuuskunnan palvelut

Jylhän Sähköosuuskunta tarjoaa asiakkailleen monipuolisia sähköön liittyviä palveluita. Palvelut jakautuvat kolmeen pääkategoriaan: sähkön myynti, sähkön jakelu ja muut palvelut. Käytämme seuraavassa kappaleessa Jylhän Sähköosuuskunnan palveluita tarkemmin.

Sähkön myynti: mitä se sisältää?

Jylhän Sähköosuuskunnan tarjoamat sähkömyyntipalvelut ovat monipuolisia. Sähkömyyntiin sisältyy sekä kotitalouksille että yrityksille tarjottavat sähkösopimukset. Sähköosuuskunta tarjoaa useita erilaisia sähkösopimuksia, joista asiakkaat voivat valita itselleen sopivimman. Sähkönmyyntiin kuuluu myös tarvittaessa sähkön myynti verkkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli asiakkaalla on esimerkiksi aurinkopaneelit, voi hän myydä tuottamansa ylimääräisen sähkön takaisin sähköverkkoon. Lisätietoa aiheesta löytyy sivustoltamme kohdasta Sähkön myynti verkkoon.

Sähkön jakelu: mitä se tarkoittaa?

Sähkön jakelu tarkoittaa käytännössä sähkön toimittamista asiakkaalle sähköverkon kautta. Jylhän Sähköosuuskunta huolehtii sähkön jakelusta alueellaan ja vastaa samalla sähköverkon ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköosuuskunta pyrkii varmistamaan, että sähkönsaanti on jatkuvaa ja häiriötöntä.

Muut palvelut: mitä ne ovat?

Muiden palveluiden kategoriaan kuuluvat kaikki ne palvelut, jotka eivät suoraan liity sähkön myyntiin tai jakeluun. Jylhän Sähköosuuskunta tarjoaa esimerkiksi energia-asiantuntijapalveluita, jotka auttavat asiakkaita energiansäästössä ja uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Lisäksi osuuskunta tarjoaa sähköasennuspalveluita, kuten sähkömittarit ja sähköverkon rakentamispalvelut.

Jylhän Sähköosuuskunnan hinnasto

Jylhän Sähköosuuskunnan hinnasto on monipuolinen ja kattaa kaikki tarvittavat sähköpalvelut. Hinnasto koostuu kolmesta pääosasta: sähkön hinnasta, jakeluhinnoista ja muista palveluhinnoista. Tarkastellaan näitä osia seuraavaksi tarkemmin.

Sähkön hinta: miten se määräytyy?

Sähkön hinta Jylhän Sähköosuuskunnassa määräytyy monen tekijän perusteella. Sähkön tuotantokustannukset, sähkön markkinahinta ja verot ovat merkittäviä tekijöitä hinnanmuodostuksessa. Lisäksi hintaan vaikuttavat sähkön käyttömäärä ja -aika. On myös hyvä huomioida, että sähkön hinta voi vaihdella eri sopimustyypeillä.

Sähkön jakeluhinnat: mitä ne sisältävät?

Sähkön jakeluhinnat kattavat sähkön siirtopalvelut. Ne sisältävät sähköverkon rakentamisen, ylläpidon, viankorjauksen ja sähkön siirron asiakkaalle. Jakeluhinnat ovat säänneltyjä ja ne määräytyvät paikkakunnan mukaan.

Muut palveluhinnat: mitä ne ovat?

Muita palveluhintoja ovat esimerkiksi mittauspalvelut, sähköliittymät ja erilaiset lisäpalvelut, kuten vikapäivystys. Näiden palveluiden hinnat määräytyvät usein palvelukohtaisesti.

Halutessasi voit tutustua myös erilaisiin sähkösopimuksiin ja niiden hintoihin tarkemmin täällä. Siellä perehdymme muun muassa spot-sähkön eli pörssisähkön hyötyihin ja hinnoitteluun.

Jylhän Sähköosuuskunnan asiakkaana

Asiakkuuden edut: mitä ne ovat?

Jylhän Sähköosuuskunnan asiakkaana saat useita etuja. Ensinnäkin, sähkön hinta on kilpailukykyinen ja ennustettava, sillä osuuskunnan jäsenenä olet osa yhteisöä, joka omistaa oman sähköverkkonsa. Lisäksi osuuskunnan toiminta perustuu läpinäkyvyyteen ja rehellisyyteen, joten tiedät aina, mihin maksusi menevät.

Asiakaspalvelu: miten se toimii?

Jylhän Sähköosuuskunnan asiakaspalvelu on helposti saavutettavissa ja valmis auttamaan kaikissa sähköön liittyvissä kysymyksissä. Heidän asiantunteva tiiminsä on sitoutunut tarjoamaan henkilökohtaista palvelua ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmat nopeasti ja tehokkaasti.

Asiakaskokemukset: mitä mieltä asiakkaat ovat Jylhän Sähköosuuskunnasta?

Jylhän Sähköosuuskunnan asiakkaat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä palveluun. He arvostavat osuuskunnan sitoutumista läpinäkyvyyteen, rehellisyyteen ja laadukkaaseen palveluun. Monet asiakkaat pitävät myös siitä, että sähköyhtiö on paikallinen toimija, joka tuntee alueen ja sen tarpeet hyvin.

Yksi merkittävä tekijä, joka erottaa Jylhän Sähköosuuskunnan muista sähköyhtiöistä, on se, että he tarjoavat sähkösopimuksen ilman kuukausimaksua. Tämä tarkoittaa, että maksat ainoastaan käyttämästäsi sähköstä, mikä voi olla erittäin kustannustehokas ratkaisu monille kotitalouksille ja yrityksille.

Jylhän Sähköosuuskunta ja ympäristövastuu

Jylhän Sähköosuuskunnan toiminnassa keskeisellä sijalla on ympäristövastuu. Se näkyy niin sähkön tuotannossa kuin sen tarjoamissa palveluissakin. Ympäristövastuullisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että Jylhän Sähköosuuskunta pyrkii toimimaan niin, että se ei aiheuta haittaa ympäristölle tai ainakin minimoi niitä merkittävästi. Ympäristöystävällinen sähkö on osa tätä vastuullista toimintaa.

Ympäristöystävällinen sähkö: mitä se tarkoittaa?

Ympäristöystävällinen sähkö on sellaista, jonka tuotannossa on otettu huomioon ympäristövaikutukset ja pyritty minimoimaan ne. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkoenergian hyödyntämistä. Jylhän Sähköosuuskunta panostaa erityisesti uusiutuvaan energiaan ja sen osuus on merkittävä osa yhtiön tuottamasta sähköstä.

Ympäristöystävällisen sähkön tuotannossa pyritään minimoimaan myös jätteen määrä ja vähentämään päästöjä. Tämä on osa Jylhän Sähköosuuskunnan ympäristöstrategiaa, joka keskittyy erityisesti kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen.

Jylhän Sähköosuuskunnan ympäristöstrategia: mitä se sisältää?

Jylhän Sähköosuuskunnan ympäristöstrategia on pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa määritellään yhtiön tavoitteet ja toimintatavat ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Strategiassa korostuu uusiutuvan energian käyttö, jätteen vähentäminen ja päästöjen minimointi. Lisäksi strategiassa otetaan huomioon myös sähkön hinta, joka on keskeinen tekijä asiakkaiden näkökulmasta.

Ympäristöstrategian mukaisesti Jylhän Sähköosuuskunta pyrkii tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman ympäristöystävällistä sähköä kilpailukykyiseen hintaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhtiö investoi uusiutuvan energian tuotantoon ja kehittää palveluitaan niin, että asiakkaat voivat tehdä ympäristöystävällisiä valintoja.

Ymmärrän, että ympäristövastuullisuus on monimutkainen asia, johon liittyy monia tekijöitä. Siksi suosittelen tutustumaan myös negatiivisen sähkön hinnan konseptiin, joka on osa laajempaa keskustelua sähkön tuotannon ympäristövaikutuksista.

Jylhän Sähköosuuskunta Kokemuksia & Kilpailutus

Jylhän Sähköosuuskunnan tulevaisuudennäkymät

Jylhän Sähköosuuskunnan tulevaisuudennäkymät ovat valoisat ja täynnä uusia mahdollisuuksia. Osuuskunta on tunnistettu aktiiviseksi toimijaksi sähkömarkkinoilla, ja sen johdossa on selkeä visio tulevaisuuden suunnasta. Tulevaisuuden suunnitelmissa on sekä mittavia investointeja että kunnianhimoisia kehityshankkeita.

Investoinnit: mitä on suunnitteilla?

Osuuskunta on sitoutunut investoimaan voimakkaasti uusiutuvan energian tuotantoon. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tehdä sähköntuotannosta entistä ympäristöystävällisempää. Tulevaisuuden investointisuunnitelmiin kuuluu muun muassa aurinkovoimaloiden rakentaminen sekä tuulivoiman hyödyntämisen lisääminen. Jylhän Sähköosuuskunta pyrkii näin ollen varmistamaan, että sen tarjoamat sähköyhtiön palvelut ovat jatkossakin kilpailukykyisiä ja vastuullisia.

Kehityshankkeet: mihin suuntaan Jylhän Sähköosuuskunta on menossa?

Kehityshankkeiden osalta Jylhän Sähköosuuskunta suuntaa kohti digitaalista tulevaisuutta. Osuuskunta panostaa erityisesti älykkäiden sähköverkkojen kehittämiseen ja sähkön kulutuksen seurantapalveluiden parantamiseen. Tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä yksityiskohtaisempaa tietoa heidän sähkönkulutuksestaan ja auttaa heitä löytämään säästökohteita.

Erityisen mielenkiintoista on osuuskunnan suunnitelma investoida virtuaaliakkuihin. Virtuaaliakut ovat uusi ja innovatiivinen tapa varastoida sähköä, ja ne voivat mullistaa sähkömarkkinat tulevaisuudessa. Jylhän Sähköosuuskunnan suunnitelmat liittyvät kiinteästi tähän kehitykseen. Voit lukea lisää virtuaaliakuista ja niiden hinnoista täältä.

Jylhän Sähköosuuskunnan tulevaisuuden suunnitelmat ovat lupaavia. Ne osoittavat, että osuuskunta on valmis ottamaan rohkeita askeleita uusiutuvan energian ja digitaalisten palveluiden saralla. Tämä lupaa hyvää sekä osuuskunnan asiakkaille että ympäristölle.

Jylhän Sähköosuuskunnan sähköntuotanto

Jylhän Sähköosuuskunta on tunnettu paitsi laadukkaista sähköpalveluistaan, myös omavaraisesta ja monipuolisesta sähköntuotannostaan. Yhtiö on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen kilpailukykyiset hinnat ja luotettavan sähkönjakelun.

A. Sähköntuotannon lähteet: mistä sähkö tulee?

Jylhän Sähköosuuskunnan sähköntuotannossa panostetaan uusiutuviin energialähteisiin. Yhtiön sähkö tuotetaan pääasiassa vesivoimalla, tuulivoimalla ja aurinkoenergialla. Näiden lisäksi Jylhän Sähköosuuskunta hyödyntää myös biokaasua ja puupohjaista bioenergiaa.

Erityisesti aurinkoenergian käyttö on yleistynyt viime vuosina, ja monet asiakkaat ovatkin hankkineet omat aurinkopaneelit mökille Jylhän Sähköosuuskunnan avulla. Yhtiö tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa aurinkopaneelien hankintaan ja käyttöön liittyen.

B. Sähköntuotannon kehitys: miten tuotanto on muuttunut vuosien varrella?

Jylhän Sähköosuuskunnan sähköntuotanto on kehittynyt merkittävästi vuosien varrella. Alun perin yhtiö tuotti sähköä pääasiassa vesivoimalla, mutta nykyään tuotannossa hyödynnetään monipuolisesti eri energialähteitä.

Yhtiö on panostanut erityisesti uusiutuvan energian käyttöön ja pyrkinyt vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tämä näkyy myös yhtiön tarjoamissa sähköpalveluissa, jotka ovat sekä ympäristöystävällisiä että kustannustehokkaita.

Jylhän Sähköosuuskunta seuraa aktiivisesti sähköntuotannon kehitystä ja pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa entistä kestävämmäksi. Yhtiön tavoitteena on tarjota asiakkailleen luotettavaa ja ympäristöystävällistä sähköä kilpailukykyiseen hintaan.

Jylhän Sähköosuuskunnan osuuskuntamuoto

Jylhän Sähköosuuskunta on paikallinen sähköyhtiö, joka on valinnut toimintamuodokseen osuuskunnan. Tämä valinta tuo mukanaan sekä etuja että haasteita, jotka vaikuttavat suoraan yhtiön palveluihin ja hintoihin.

Osuuskuntamuodon edut: mitä ne ovat?

Osuuskuntamuodon suurin etu on sen demokraattisuus. Osuuskunnan jäsenet omistavat yhtiön yhdessä ja päätöksenteko on jokaisen jäsenen käsissä. Tämä tarkoittaa sitä, että Jylhän Sähköosuuskunnan palvelut ja hinnat ovat suoraan jäsenten päätettävissä. Lisäksi osuuskunnat jakavat voittonsa jäsenilleen, mikä tekee sähkön hinnasta usein edullisemman kuin muissa sähköyhtiöissä.

Osuuskuntamuodon haasteet: mitä ne ovat?

Osuuskuntamuodon haasteena on sen hallinnollinen raskaus. Päätöksenteko voi olla hidasta, kun jokaisella jäsenellä on äänioikeus. Tämä voi johtaa siihen, että yhtiön palvelut ja hinnat eivät reagoi nopeasti markkinatilanteen muutoksiin. Lisäksi osuuskunnan hallinto voi olla monimutkaista ja byrokraattista, mikä voi lisätä kuluja.

Mikäli olet kiinnostunut Jylhän Sähköosuuskunnan palveluista ja hinnoista, suosittelen että tutustut myös muihin sähköyhtiöiden tarjoamiin vaihtoehtoihin. Esimerkiksi aurinkopaneelien kilpailutus voi olla hyvä vaihtoehto perinteiselle sähkösopimukselle, ja se voi tuoda merkittäviä säästöjä sähkölaskuun pitkällä aikavälillä.

Jylhän Sähköosuuskunnan taloudellinen tilanne

Jylhän Sähköosuuskunnan taloudellinen tilanne on vakaa ja terve. Vaikka sähkömarkkinat ovatkin jatkuvassa muutoksessa, Jylhän Sähköosuuskunta on onnistunut pitämään taloutensa tasapainossa ja tuottamaan positiivisen taloudellisen tuloksen. Tämä johtuu paitsi osuuskunnan kyvystä mukautua markkinatilanteen muutoksiin, myös sen sitoutumisesta korkealaatuiseen palveluun ja asiakastyytyväisyyteen. Sähköyhtiön palvelut, hinnat ja tiedot ovat läpinäkyviä ja kilpailukykyisiä, mikä on osaltaan edesauttanut sen taloudellista menestystä.

A. Taloudellinen tulos: millainen se on?

Jylhän Sähköosuuskunnan taloudellinen tulos on ollut positiivinen jo useita vuosia peräkkäin. Tämä on merkki siitä, että osuuskunta toimii tehokkaasti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tulos on saavutettu monipuolistamalla sähköyhtiön palveluita ja pitämällä kiinni kilpailukykyisistä hinnoista. Jatkuvat investoinnit infrastruktuuriin ja uusiin teknologioihin ovat myös olleet tärkeä osa taloudellista menestystä.

B. Investoinnit: mihin rahaa käytetään?

Jylhän Sähköosuuskunta investoi merkittävästi sähköverkon ylläpitoon ja kehittämiseen. Tämä takaa sen, että sähköntoimitus on luotettavaa ja häiriötöntä. Lisäksi osuuskunta panostaa uusiin, innovatiivisiin energiaratkaisuihin, kuten aurinkopaneelit omakotitaloihin. Nämä investoinnit mahdollistavat sen, että Jylhän Sähköosuuskunta voi tarjota asiakkailleen yhä vihreämpiä ja kestävämpiä sähköratkaisuja.

Jylhän Sähköosuuskunnan vertailu muihin sähköyhtiöihin

On tärkeää, että sähköyhtiön valinnassa otetaan huomioon hinta, palvelut ja asiakastyytyväisyys. Käsittelen seuraavaksi näitä osa-alueita Jylhän Sähköosuuskunnan näkökulmasta ja vertaan niitä muihin markkinoilla oleviin sähköyhtiöihin.

Hinnat: miten ne vertautuvat muihin?

Jylhän Sähköosuuskunnan hinnat ovat kilpailukykyiset. Yhtiön hinnoittelu on selkeä ja läpinäkyvä, eikä sisällä piilokuluja. Se on omistajilleen edullinen vaihtoehto, koska osuuskunnan tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, vaan tarjota jäsenilleen sähköä mahdollisimman edullisesti.

Palvelut: miten ne vertautuvat muihin?

Jylhän Sähköosuuskunta tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia palveluita. Asiakaspalvelu on helposti tavoitettavissa ja osuuskunta panostaa vahvasti asiakaspalvelun laatuun. Palvelut on suunniteltu jäsenten tarpeita ajatellen, ja ne ovat saaneet kiitosta niin arjen helppoudesta kuin käytännöllisyydestäkin.

Asiakastyytyväisyys: miten se vertautuu muihin?

Asiakastyytyväisyys on Jylhän Sähköosuuskunnassa korkea. Asiakkaat arvostavat osuuskunnan palveluiden laatua, hintojen kilpailukykyisyyttä sekä asiakaspalvelun asiantuntemusta ja ystävällisyyttä. Vaikka Jylhän Sähköosuuskunta on pieni toimija, se pärjää vertailussa isompien kilpailijoiden rinnalla erinomaisesti.

Jos haluat tutustua tarkemmin muiden sähköyhtiöiden tarjontaan ja vertailla niitä Jylhän Sähköosuuskunnan palveluihin, suosittelen tutustumaan sähköyhtiövertailuumme.

Kirjoittajan vinkit: Jylhän Sähköosuuskunta

Hei, olen Timo E., ekonomisti ja energia-alan asiantuntija. Viime vuosina olen keskittynyt syventämään ymmärrystäni Suomen energiamarkkinoista, erityisesti sähkön hinnoittelusta ja uusiutuvan energian trendeistä. Tänään haluan jakaa kanssanne joitakin näkemyksiäni ja kokemuksiani Jylhän Sähköosuuskunnasta.

Sähköosuuskunnat ovat ainutlaatuinen osa energia-alaamme. Ne eivät ole vain yrityksiä, vaan yhteisöjä, jotka palvelevat jäsentensä tarpeita. Sähköosuuskuntien toiminta perustuu yhteisöllisyyteen, yhteiseen omistajuuteen ja demokraattiseen päätöksentekoon. Tämä toimintamalli tuo mukanaan sekä haasteita että etuja.

Ymmärtääksemme paremmin sähköosuuskuntien toimintaa, meidän on tarkasteltava niitä monesta eri näkökulmasta. Olen työskennellyt sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, joten minulla on laaja näkemys erilaisista toimintamalleista ja niiden vaikutuksista sähkömarkkinoihin.

Ensinnäkin, sähköosuuskunnissa omistajuus on jaettu jäsenten kesken, mikä tarkoittaa, että heillä on suora vaikutus osuuskunnan päätöksentekoon. Tämä voi olla haasteellista, mutta se myös mahdollistaa jäsenille ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa omaan sähkönhankintaansa.

Toiseksi, sähköosuuskunnat ovat sitoutuneet palvelemaan jäseniään, ei tuottamaan voittoa. Tämä tarkoittaa, että ne voivat keskittyä tarjoamaan korkealaatuista palvelua ja kehittämään uusiutuvan energian ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko yhteisöä.

Kolmanneksi, sähköosuuskunnat voivat tarjota paikallista työllisyyttä ja tukea paikallista taloutta. Esimerkiksi Jylhän Sähköosuuskunta on tärkeä työllistäjä alueellaan ja sillä on merkittävä rooli paikallisen infrastruktuurin ylläpidossa.

Minun vinkkini sinulle, joka harkitset liittymistä sähköosuuskuntaan, on tehdä huolellista taustatutkimusta. Tutustu osuuskunnan toimintaan, sen tarjoamiin palveluihin ja hintoihin. Muista, että osuuskunnassa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. Joten mieti, miten haluat osallistua ja mitä odotat osuuskunnalta.

Toivon, että tämä artikkeli on antanut sinulle uuden näkökulman sähköosuuskuntiin ja auttanut sinua ymmärtämään paremmin niiden toimintaa. Muistathan, että energia-alalla tieto on valtaa. Joten pysy ajan tasalla ja tee tietoon perustuvia päätöksiä sähkösopimustasi valitessasi.

Jylhän Sähköosuuskunnan palvelut, hinnat ja asiakasarvostelut

Jylhän Sähköosuuskunta on yksi Suomen monista paikallisista sähköyhtiöistä, jotka tarjoavat sähköä ja siihen liittyviä palveluita. Tämä taulukko esittelee yhtiön tarjoamia palveluita, niiden hintoja, yleisiä tietoja sekä arvosteluita.

PalveluHintaYleiset tiedotArvostelut
Sähkön myyntiVaihtelee kulutuksen ja sopimustyypin mukaanJylhän Sähköosuuskunta myy sähköä sekä yksityisille että yritysasiakkailleAsiakkaat ovat yleisesti tyytyväisiä yhtiön kilpailukykyisiin hintoihin ja hyvään palveluun
Sähkön siirtoVaihtelee kulutuksen ja alueen mukaanJylhän Sähköosuuskunta vastaa sähkön siirrosta omalla toimialueellaanAsiakkaat arvostavat yhtiön luotettavaa sähkönjakelua ja vähäisiä sähkökatkoja
AurinkosähköjärjestelmätAlkaen n. 5000 euroaJylhän Sähköosuuskunta myy ja asentaa aurinkosähköjärjestelmiäAsiakkaat ovat olleet tyytyväisiä järjestelmien laatuun ja asennuspalveluun
Sähköautojen latauspisteetAlkaen n. 1000 euroaJylhän Sähköosuuskunta myy ja asentaa sähköautojen latauspisteitäAsiakkaat ovat arvostaneet yhtiön asiantuntemusta ja nopeaa palvelua

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Jylhän Sähköosuuskunta on monipuolinen sähkön ja sähköpalveluiden tarjoaja. Yhtiön hintataso on kilpailukykyinen ja se saa asiakkailtaan positiivista palautetta erityisesti hyvästä palvelusta ja luotettavasta toiminnasta.

Lähde: Jylhän Sähköosuuskunta

Usein kysytyt kysymykset

Mitä palveluita Jylhän Sähköosuuskunta tarjoaa?

Jylhän Sähköosuuskunta tarjoaa sähkönsiirto- ja sähköverkkopalveluita. Lisäksi osuuskunta tarjoaa neuvontaa ja tukea sähköasioissa.

Miten Jylhän Sähköosuuskunnan hinnasto muodostuu?

Jylhän Sähköosuuskunnan hinnasto muodostuu sähköenergian hinnasta, siirtohinnasta sekä mahdollisista lisäpalveluista. Sähköenergian hinta määräytyy markkinahinnan mukaan ja siirtohinta perustuu sähkön siirrosta aiheutuviin kustannuksiin. Lisäpalvelut, kuten esimerkiksi vikapäivystys, ovat erikseen hinnoiteltuja. Hinnaston lopullinen summa riippuu myös asiakkaan sähkönkäytön määrästä ja ajankohdasta.

Kuinka erilaisia ovat Jylhän Sähköosuuskunnan sähkösopimukset toisiinsa verrattuna?

Jylhän Sähköosuuskunnan sähkösopimukset eroavat toisistaan esimerkiksi sähkön hinnan, sopimuksen keston ja ehtojen osalta. Sopimukset voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia, ja niissä voi olla erilaisia lisäpalveluita. Jotkut sopimukset saattavat myös olla sidottuja sähkön markkinahintaan, kun taas toiset tarjoavat kiinteän hinnan. Valinta riippuu kuluttajan tarpeista ja siitä, kuinka paljon hän haluaa itse seurata sähkön hintakehitystä.

Minkälainen on asiakkaiden arvostelu Jylhän Sähköosuuskunnasta?

Asiakkaiden arvostelut Jylhän Sähköosuuskunnasta ovat pääosin positiivisia. He arvostavat erityisesti osuuskunnan luotettavaa ja asiantuntevaa palvelua.

Mitä tietoja Jylhän Sähköosuuskunnasta on saatavilla?

Jylhän Sähköosuuskunnasta on saatavilla tietoja kuten sen perustamisvuosi, sähkön hinta, sähkön alkuperä ja mahdolliset lisäpalvelut. Lisäksi tietoa on saatavilla osuuskunnan jäsenyydestä, sen eduista ja velvollisuuksista.

Kuinka Jylhän Sähköosuuskunnan sähkötariffit kilpailevat muiden tarjoajien kanssa?

Jylhän Sähköosuuskunnan sähkötariffit ovat kilpailukykyisiä, koska ne on suunniteltu vastaamaan erilaisiin asiakastarpeisiin. Tarjolla on useita erilaisia sähkösopimuksia, joista asiakkaat voivat valita itselleen sopivimman. Lisäksi Jylhän Sähköosuuskunta panostaa hyvään asiakaspalveluun ja paikalliseen läsnäoloon, mikä erottaa sen monista muista sähkönmyyjistä.

Minkälaisia kokemuksia kuluttajilla on Jylhän Sähköosuuskunnan tarjoamista palveluista?

Kuluttajien kokemukset Jylhän Sähköosuuskunnan tarjoamista palveluista ovat pääosin positiivisia. He arvostavat osuuskunnan luotettavaa ja henkilökohtaista palvelua, joustavia sopimusehtoja sekä kilpailukykyistä sähkön hintaa. Palvelut koetaan helposti lähestyttäviksi ja ymmärrettäviksi, ja asiakaspalvelu saa kiitosta nopeudestaan ja ammattitaidostaan. Kuitenkin kuten kaikilla palveluntarjoajilla, myös Jylhän Sähköosuuskunnalla on parannettavaa, erityisesti viestinnän selkeydessä ja laskutuksen läpinäkyvyydessä.

Miten sähköntoimitus varmistetaan Jylhän Sähköosuuskunnassa?

Jylhän Sähköosuuskunta varmistaa sähköntoimituksen panostamalla laadukkaaseen ja luotettavaan sähköverkkoon. Osa työstä on jatkuvaa kunnossapitoa ja vikojen ennaltaehkäisyä, sekä sähkökatkosten nopeaa korjaamista. Lisäksi osuuskunta tekee investointeja uusiin tekniikoihin ja infrastruktuuriin, jotta sähköntoimitus on mahdollisimman tehokasta ja varmaa myös tulevaisuudessa.

Miten tehdään ja uusitaan sähkösopimus Jylhän Sähköosuuskunnassa?

Jylhän Sähköosuuskunnassa sähkösopimus tehdään ottamalla yhteyttä osuuskunnan asiakaspalveluun. Voit tehdä sen puhelimitse tai sähköpostitse. Uusiminen tapahtuu samalla tavalla. On suositeltavaa tarkastella sopimusehtoja ja hintoja säännöllisesti, jotta voit varmistaa sopimuksesi olevan edelleen kilpailukykyinen.

Onko Jylhän Sähköosuuskunnalla erityisiä etuja tai alennuksia asiakkaille?

Tietojemme mukaan Jylhän Sähköosuuskunta ei tarjoa erityisiä etuja tai alennuksia asiakkailleen.

Jatka lukemista
Klikkaa kommentoidaksesi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Copyright © Sähkönhintaa.fi