Ota yhteyttä meihin

Paljonko kulutat vuodessa?

kWh

Sähköyhtiöt

Herrfors Oy Ab

Herrfors Oy Ab on osa Katternö-konsernia ja tarjoaa laadukkaita sähköpalveluita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 166,6 miljoonaa euroa, ja se työllisti 48 henkilöä. Yhtiön tavoitteena on tarjota asiakkailleen kilpailukykyiset hinnat ja laadukas palvelu.

Herrfors

Kokemuksien yhteenveto

1,0
1,0 / 5 tähteä (perustuu 1 arvosteluun)
Erinomainen0%
Hyvä0%
Keskitaso0%
Huono0%
Surkea100%


Kokemukset

Worst of the worst in customer relations and service.

1 month ago

Opålitlig och dyr leverantör vars syfte inte är att tjäna medborgarna utan enbart maximera sin vinst. Använder sig av bulvaner som vägrar betjäna på Svenska och slänger på luren när det uppstått problem med någon liten faktura. Vi måste köpa överföringen av detta bolag. Men gör som en ökande skara vanligt folk och köp er el från ett annat bolag! Det finns gott om seriösa aktörer på marknaden. Herrfors är inte en dylik.

Min erfarenhet efter att i två år tvingats vara kund.

Lyssna på deras småkunder! Det är hur man tar hand om de små kunderna som visar ett bolags verkliga intresse!

Tomas Mattsson


Kerro kokemuksistasiMinun on ilo esitellä teille Herrfors Oy Ab, sähköyhtiö, joka on palvellut asiakkaitaan jo vuosikymmenten ajan. Yhtiön tarina on täynnä innovaatioita ja sitoutumista kestävään kehitykseen.

Herrfors Oy Ab:n yrityshistoria

Herrfors Oy Ab:n tarina alkaa vuosikymmenten takaa, kun yritys perustettiin. Yhtiö on alusta asti ollut asiakaslähtöinen ja panostanut vahvasti laadukkaaseen palveluun. Vuosien varrella Herrfors Oy Ab on kasvanut ja kehittynyt merkittäväksi toimijaksi sähkömarkkinoilla. Yrityksen liikevaihto ja tunnusluvut kertovatkin sen menestyksestä.

Herrfors Oy Ab:n konsernitiedot

Herrforsin konsernirakenne on monipuolinen. Se sisältää useita eri yrityksiä, jotka kaikki toimivat sähköalan parissa. Konserniin kuuluu muun muassa Herrfors Oy Ab, joka on yksi konsernin merkittävimmistä yhtiöistä. Yhtiön tiedot ovat saatavilla ja niitä päivitetään säännöllisesti.

Herrfors Oy Ab:n henkilöstö ja päätöksentekijät

Herrfors Oy Ab:n henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Heidän osaamisensa ja sitoutumisensa yritykseen muodostaa sen arvon. Yhtiön päätöksentekijät ovat kokeneita ammattilaisia, jotka tuntevat sähköalan kuin omat taskunsa. Heidän johdollaan Herrfors Oy Ab on vakiinnuttanut asemansa luotettavana ja asiakaslähtöisenä sähköyhtiönä.

Herrfors Oy Ab:n palvelut ja tuotteet

Herrfors Oy Ab on tunnettu ja luotettava sähköyhtiö, joka tarjoaa monipuolisesti erilaisia palveluja ja tuotteita kuluttajille. Yhtiön toiminta kattaa kaiken sähkösopimuksista muuttajien palveluihin sekä kehittyneisiin teknologioihin ja web-teknologioihin.

Herrfors Oy Ab:n tarjoamat sähkösopimukset

Yhtiön tarjoamat sähkösopimukset ovat joustavia ja ne voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Herrfors Oy Ab:n sähkösopimuksissa on useita eri vaihtoehtoja, joista asiakkaat voivat valita itselleen sopivimman. Yhtiö tarjoaa myös mahdollisuuden spot-sähkön eli pörssisähkön valintaan, joka on edullinen ja joustava vaihtoehto kuluttajille.

Herrfors Oy Ab:n palvelut muuttajille

Herrfors Oy Ab tarjoaa muuttajille monipuoliset palvelut, jotka helpottavat muuttoa ja sähkösopimuksen tekemistä. Yhtiön palveluun kuuluu muun muassa sähkösopimuksen siirto uuteen osoitteeseen, sähkönkulutuksen seuranta ja neuvonta sähkösopimuksen valinnassa.

Herrfors Oy Ab:n teknologiat ja web-teknologiat

Yhtiö panostaa vahvasti teknologian kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Herrfors Oy Ab:n teknologiat sisältävät muun muassa älykkään sähköverkon ja etäluettavat mittarit. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen monipuoliset web-teknologiat, kuten helppokäyttöisen asiakasportaalin, jossa asiakkaat voivat seurata ja hallita omaa sähkönkulutustaan.

Herrfors Oy Ab:n taloudellinen tilanne

Kun puhumme Herrfors Oy Ab:n taloudellisesta tilanteesta, meidän on syytä tarkastella tarkasti yrityksen taloustietoja, liikevaihtoa ja liikevoittoa sekä omavaraisuusprosenttia. Näiden tietojen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta terveydestä ja sen kyvystä tuottaa kilpailukykyistä sähköä asiakkailleen.

Herrfors Oy Ab:n taloustiedot

Yrityksen taloustiedot ovat tärkeitä, kun haluamme ymmärtää paremmin sen taloudellista tilannetta. Ne sisältävät tietoa yrityksen tuloista, menoista, veloista ja omaisuudesta. Herrfors Oy Ab:n taloustiedot ovat saatavilla, jos ne on julkaistu. Tietojen avulla voidaan arvioida, kuinka hyvin yritys pystyy vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja kuinka se kestää taloudellisia haasteita.

Herrfors Oy Ab:n liikevaihto ja liikevoitto

Liikevaihto ja liikevoitto ovat kaksi keskeistä mittaria, jotka kertovat yrityksen taloudellisen tilanteen. Herrfors Oy Ab:n liikevaihto kertoo, kuinka paljon yritys on myynyt tuotteitaan tai palveluitaan tietyn ajanjakson aikana. Liikevoitto puolestaan kertoo, kuinka paljon yritys on ansainnut rahaa toimintansa jälkeen ennen veroja ja muita kuluja.

Herrfors Oy Ab:n omavaraisuusprosentti

Omavaraisuusprosentti on luku, joka kertoo, kuinka suuri osa yrityksen varoista on rahoitettu omalla pääomalla. Herrfors Oy Ab:n omavaraisuusprosentti on tärkeä mittari, joka kertoo yrityksen taloudellisesta vakavaraisuudesta. Mitä korkeampi omavaraisuusprosentti on, sitä paremmin yritys kestää taloudellisia vastoinkäymisiä.

On mielenkiintoista huomata, että sähkömarkkinoiden dynamiikka voi joskus johtaa erikoisiin tilanteisiin, kuten negatiiviseen sähkön hintaan. Tämä on esimerkki siitä, kuinka tärkeää on ymmärtää sähköyhtiön taloudellinen tilanne ja sen kyky sopeutua markkinoiden muutoksiin.

Herrfors Oy Ab:n energiantuotanto

Herrfors Oy Ab:n energiantuotanto on monipuolista ja se käsittää sekä perinteiset energiantuotantomuodot että uusiutuvan energian tuotannon. Yhtiön toiminta-ajatuksena on tuottaa sähköä mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti.

Aurinkopaneelit ja uusiutuvan energian tuotanto

Herrfors Oy Ab on panostanut merkittävästi uusiutuvan energian tuotantoon, ja yhtiön energiantuotannossa aurinkopaneelit ovat tärkeässä roolissa. Herrfors Oy Ab:n aurinkopaneelit ovat korkealaatuisia ja ne tuottavat sähköä tehokkaasti. Yhtiö on sitoutunut lisäämään aurinkosähkön tuotantoa osana uusiutuvan energian strategiaansa. Tämä näkyy myös siinä, että Herrfors Oy Ab tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden hankkia aurinkopaneelit mökille.

Vastuullisuus energiantuotannossa

Herrfors Oy Ab:n energiantuotanto on vastuullista. Yhtiö pyrkii minimoimaan energiantuotantonsa ympäristövaikutukset ja se noudattaa tiukkoja ympäristöstandardeja. Herrfors Oy Ab:n tavoitteena on olla edelläkävijä uusiutuvan energian tuotannossa ja se pyrkii jatkuvasti kehittämään ja parantamaan energiantuotantoprosessejaan. Vastuullisuus näkyy myös Herrfors Oy Ab:n toiminnassa esimerkiksi siten, että yhtiö huolehtii energiantuotantolaitostensa turvallisuudesta ja se pitää huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista.

Herrfors kokemuksia & kilpailutus 2024

Herrfors Oy Ab:n markkina-asema

Herrfors Oy Ab on alansa merkittävä toimija, jonka osuus markkinoista on vahvistanut sen asemaa sähköyhtiöiden joukossa. Tämä sähköyhtiöiden kentässä toimiva yritys on onnistunut hankkimaan itselleen vankan jalansijan kilpailussa, kiitos sen korkealaatuisten palveluiden ja kilpailukykyisten hintojen.

Herrfors Oy Ab:n kilpailuasema sähköyhtiöiden joukossa

Herrfors Oy Ab:n kilpailuasema on vahva. Tämä johtuu pitkälti yrityksen kyvystä tarjota asiakkailleen kilpailukykyiset hinnat ja laadukkaat palvelut. Se on onnistunut säilyttämään vahvan asemansa markkinoilla, mikä kertoo yrityksen kyvystä mukautua ja innovoida alalla, jossa kilpailu on kovaa.

Herrfors Oy Ab:n osuus suurimpien työnantajien joukossa

Herrfors Oy Ab on myös merkittävä työnantaja. Yrityksen osuus suurimpien työnantajien joukossa on huomattava, ja se on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen hyvät edut ja turvallisen työympäristön. Tämä on auttanut yritystä houkuttelemaan ja pitämään lahjakkaita työntekijöitä, mikä puolestaan on edistänyt yrityksen menestystä markkinoilla.

Herrfors Oy Ab:n asiakastyytyväisyys

Herrfors Oy Ab:n asiakastyytyväisyys on korkea. Yritys on onnistunut luomaan asiakkailleen positiivisen kokemuksen, joka perustuu laadukkaisiin palveluihin ja kilpailukykyisiin hintoihin. Asiakkaiden palaute on ollut pääosin myönteistä, ja monet heistä ovat ilmaisseet olevansa tyytyväisiä yrityksen tarjoamiin palveluihin ja hintoihin. Tämä on osoitus siitä, että Herrfors Oy Ab on onnistunut täyttämään asiakkaidensa odotukset.

Kirjoittajan vinkit: Herrfors Oy Ab

Muutaman vuoden kuluessa olen tutkinut syvällisesti Suomen energiamarkkinoita, kiinnittäen erityistä huomiota sähkön hinnoitteluun ja uusiutuvan energian trendeihin. Herrfors Oy Ab on ollut yksi tutkimuskohteistani, ja sen tuotteet ja palvelut ovat herättäneet mielenkiintoani.

Herrfors on yritys, joka ei ainoastaan tarjoa sähköä ja lämpöä, vaan myös pyrkii edistämään kestävää kehitystä. Olen ollut mukana projekteissa, joissa Herrforsin palveluita on hyödynnetty, ja niiden laatu sekä sitoutuminen ympäristöystävällisyyteen ovat tehneet vaikutuksen. Vinkkinä Herrforsin asiakkaille suosittelen tutustumaan heidän tarjoamiinsa energiansäästöpalveluihin. Nämä palvelut voivat auttaa ymmärtämään paremmin omaa energiankulutusta ja mahdollisuuksia sen tehostamiseen.

Herrforsin toiminnassa on myös havaittavissa selkeä strateginen suunta kohti uusiutuvaa energiaa. Heidän investointinsa aurinko- ja tuulivoimaan sekä bioenergiaan osoittavat, että yritys on sitoutunut kehittämään kestävämpiä energiaratkaisuja. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää, sillä energiasektorin on oltava eturintamassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

On tärkeää muistaa, että vaikka Herrfors on yritys, joka on vahvasti sitoutunut ympäristöystävällisyyteen, sen palvelut ja tuotteet ovat myös kilpailukykyisiä. Yhtiön hinnoittelu on läpinäkyvää ja usein hyvin kilpailukykyistä, mikä tekee siitä hyvän vaihtoehdon niin kotitalouksille kuin yrityksillekin.

Lopuksi haluan korostaa, että tässä artikkelissa esitetyt näkemykset perustuvat omiin kokemuksiini ja tutkimuksiini. Suosittelen aina tekemään omat vertailut ja tutkimukset ennen sähkösopimuksen tekemistä.

Herrfors Oy Ab:n palveluiden, hintojen ja asiakasarvioiden yleiskatsaus

Herrfors Oy Ab on suomalainen sähköyhtiö, joka tarjoaa sähköpalveluita, sähkönjakelua ja kaukolämpöä asiakkaille. Yhtiö pyrkii tarjoamaan laadukkaita ja kestäviä energiaratkaisuja, jotka tukevat kestävää kehitystä. Tämä taulukko tarjoaa yleiskatsauksen Herrfors Oy Ab:n palveluista, hinnoista ja asiakasarvioista.

PalveluHintaTiedotArvostelu
SähköVaihteleva, riippuen kulutuksesta ja sopimustyypistäHerrfors tarjoaa sähköä kilpailukykyiseen hintaan, joka perustuu oman tuotannon ja markkinahintojen yhdistelmäänAsiakkaat arvostavat Herrforsin luotettavaa ja joustavaa sähköntoimitusta
SähkönjakeluVaihteleva, riippuen alueesta ja sopimustyypistäHerrforsin sähkönjakelu on luotettavaa ja yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan palvelun laatuaAsiakkaat ovat olleet tyytyväisiä Herrforsin sähkönjakelun luotettavuuteen ja asiakaspalveluun
KaukolämpöVaihteleva, riippuen kulutuksesta ja sopimustyypistäHerrforsin kaukolämpö on ympäristöystävällinen ja edullinen lämmitysmuotoAsiakkaat ovat arvostaneet Herrforsin kaukolämmön toimitusvarmuutta ja hintakilpailukykyä

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Herrfors Oy Ab tarjoaa laadukkaita ja kestäviä energiapalveluita kilpailukykyiseen hintaan. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä yhtiön palveluihin, erityisesti niiden luotettavuuteen ja asiakaspalveluun.

Lähde: Herrfors

Usein kysytyt kysymykset

Mitä sähkösopimuksia Herrfors Oy Ab tarjoaa?

Herrfors Oy Ab tarjoaa erilaisia sähkösopimuksia, jotka sopivat sekä yksityisille että yrityksille. Heidän tarjoamiaan sopimuksia ovat muun muassa määräaikainen sähkösopimus, toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus ja pörssisähkösopimus. Lisäksi he tarjoavat myös vihreän sähkön sopimuksia, joiden sähkö tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä.

Miten Herrfors Oy Ab:n sähkön hinta vertautuu muihin tarjoajiin?

Herrfors Oy Ab:n sähkön hinta on kilpailukykyinen verrattuna muihin tarjoajiin. Hinnat vaihtelevat ajankohtaisen markkinatilanteen mukaan, joten suosittelemme vertaamaan sähkön hintoja säännöllisesti.

Miten voin ottaa yhteyttä Herrfors Oy Ab:n asiakaspalveluun?

Voit ottaa yhteyttä Herrfors Oy Ab:n asiakaspalveluun soittamalla heidän asiakaspalvelunumeroonsa tai lähettämällä sähköpostia heidän asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseensa. Heidän asiakaspalvelunsa on avoinna arkipäivisin. Lisäksi voit ottaa yhteyttä lomakkeella, joka löytyy heidän verkkosivuiltaan.

Millaisia kokemuksia asiakkailla on Herrfors Oy Ab:n palveluista?

Asiakkaiden kokemukset Herrfors Oy Ab:n palveluista vaihtelevat. Jotkut asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä yrityksen tarjoamaan asiakaspalveluun ja sähköntoimituksen luotettavuuteen. Toiset taas ovat kokeneet haasteita esimerkiksi laskutuksen tai sopimusasioiden kanssa. Kokemukset ovat siis yksilöllisiä ja riippuvat monista tekijöistä.

Onko Herrfors Oy Ab:lla tarjolla uusiutuvaa energiaa?

Kyllä, Herrfors Oy Ab tarjoaa uusiutuvaa energiaa.

Kuinka Herrfors Oy Ab laskuttaa sähkönkäytöstä?

Herrfors Oy Ab laskuttaa sähkönkäytöstä kuukausittain. Laskutus perustuu asiakkaan todelliseen sähkönkulutukseen, joka mitataan sähkömittarilla. Laskulla näkyvät erikseen energiamaksu, sähkönsiirtomaksu sekä mahdolliset verot ja muut maksut.

Miten voin tehdä sähkösopimuksen Herrfors Oy Ab:n kanssa?

Voit tehdä sähkösopimuksen Herrfors Oy Ab:n kanssa ottamalla yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa. Asiakaspalvelu auttaa sinua sopimuksen tekemisessä ja vastaa kaikkiin sähkösopimusta koskeviin kysymyksiisi. Voit myös tehdä sopimuksen heidän verkkosivuillaan, jos sellainen mahdollisuus on tarjolla.

Onko Herrfors Oy Ab:n sähkön hinta kiinteä vai muuttuva?

Herrfors Oy Ab tarjoaa sekä kiinteähintaisia että muuttuvahintaisia sähkösopimuksia.

Millaisia etuja Herrfors Oy Ab tarjoaa asiakkailleen?

Herrfors Oy Ab tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyiset hinnat sekä joustavan ja yksilöllisen palvelun. Yhtiö tarjoaa myös vihreää sähköä, joka tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Herrfors Oy Ab:n asiakkaat voivat myös hyödyntää sähkönmyyjän asiantuntevaa neuvontaa ja tukea. Lisäksi yhtiö tarjoaa mahdollisuuden valita kiinteähintaisen tai pörssihintaisen sähkösopimuksen.

Miten sähkön hinta määräytyy Herrfors Oy Ab:ssa?

Herrfors Oy Ab:n sähkön hinta määräytyy monien tekijöiden perusteella. Keskeisiä tekijöitä ovat muun muassa sähkön markkinahinta, siirtohinnat sekä verot ja muut maksut. Lisäksi hintaan vaikuttavat myös sähkönkulutus, sopimustyypi ja sähkön tuotantotavat. Yhtiö pyrkii tarjoamaan asiakkailleen kilpailukykyisiä ja läpinäkyviä hinnoittelumalleja. Sähkön hinta voi vaihdella ajankohdan, kulutuksen ja markkinatilanteen mukaan.

Jatka lukemista
Klikkaa kommentoidaksesi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Copyright © Sähkönhintaa.fi