Ota yhteyttä meihin

Blogi

Miksi sähkön hinta nousee ja mikä neuvoksi?

Sähkön hinta on taas nousussa – mutta miksi? Kävimme läpi syyt viimeisimpiin sähkön hinnan heilahteluihin ja mitä niille voi tehdä.

Miksi Sähkön Hinta Nousee

Sähkön hinta on puhuttanut paljon viime aikoina. Keskusteluita siitä miksi sähkön hinta nousee, on käyty niin lehtien sivustoilla, kuin myös sosiaalisen median palstoilla. Viime aikoina sähkön hinta on kivunnut hurjiin lukemiin, mikä on luonnollisesti pelästyttänyt kotitaloudet. Varsinkin talvikaudella sähkölaskut kasvavat luonnostaan, mutta äkillinen hintojen raju nousu tuntuu monen kukkarossa erittäin karvaasti.

Sähkön pörssihinta muuttuu alati. Hinta voi olla täysin erilainen aamulla ja illalla. Eniten sähkön hinnan nousu näkyy heillä, joilla käytössä on pörssisähkö. Joulukuussa 2021 sähkön hinta nousi poikkeuksellisiin lukemiin, sillä yhden tunnin ajan pörssihinta oli peräti 1 000 € megawattitunnilta. Niillä joilla sähkösopimus on määräaikainen kiinteällä hinnalla, ei pörssisähkön hinnan muutokset näy ennen määräaikaisuuden loppumista.

Sähkön hintaan vaikuttavat useat osatekijät

Kun sähkön hinta nousee, näkyy hintojen kehitys sekä Suomessa, että Euroopassa. Hintojen nousu Keski-Euroopassa vaikuttaa hintojen nousuun myös meillä Suomessa. Syynä hintojen nousuun on muun muassa energiantuotantoon liittyvien kustannusten kohoaminen. Tämä johtuu siitä, että energia-alan yritykset maksavat hiilidioksidin päästöoikeuksien avulla. Päästöoikeuksien hintaan puolestaan vaikuttaa Euroopan Unionin entisestään kiristyneet päästövähennystavoitteet.

Hintaan vaikuttaa myös esimerkiksi maailmantalous sekä yleisesti maailman tilanne. Viime aikoina myös Ukrainan sota, sekä siihen liittyvät pakotteet ovat vaikuttaneet hintojen kehitykseen huomattavasti. Ensimmäisen esimerkki Venäjän merkityksestä sähkön hinnoille nähtiin jo joulukuussa 2021, kun Venäjä keskeytti kaasun päiväkaupan. Näin kaasun hinta nousi ennätyskorkealle. Yhdessä kylmän talven kanssa tämä johti siihen, että edellä mainittuja 1 000 € megawattituntihintoja nähtiin myös Suomessa.

Maakaasun hinnan nousu yhteydessä sähkön hinnan nousuun

 Sähkön hintaan vaikuttaa myös maakaasun hintojen nousu, joka puolestaan on seurausta erilaisista tapahtumista. Sähköä tulee tuottaa kulutusta vastaava määrä, mikä tarkoittaa sitä, että sähköntuotannolta vaaditaan joustoa. Maakaasu nousee tässä vaiheessa suureen merkitykseen sähköntuotannon osalta. Kun maakaasun hinta nousee, tulee sähkön hinnan olla riittävän korkea kattamaan nousseet kustannukset. Näin ollen osa syy siihen, miksi sähkön hinta nousee, löytyy maakaasun hinnasta.

Maakaasun hintaan vaikuttaa erityisesti saatavuus. Kun maakaasuvarastot ovat tyhjentyneet kylmän talven jälkeen, ei varastoja ole saatu täytettyä riittävän nopeasti. Tähän vaikuttaa puolestaan se, että kaasun tuottajamaat eivät ole kyenneet tekemään huoltoseisokkeja vallinneen pandemian vuoksi. Vuoden 2021 kesällä seisokkeja jouduttiin pitämään kaksinkertainen määrä, eli seisokit kestivät  normaalia pidempään.

Maailmantalouden vaikutukset sähkön hinnan nousuun

Syy sille miksi sähkön hinta nousee, löytyy osaltaan myös maailmantaloudesta. Sähkön kysyntä on noussut paljon, sillä teollisuustuotanto on käynnistynyt erittäin tehokkaasti. Samalla kun maailmantalous on alkanut elpyä, on myös nesteytetyn maakaasun (LNG) kysyntä noussut suureksi. LNG:n hyviin ominaisuuksiin kuuluu, että se toimii myös suoraan esimerkiksi laivojen polttoaineena.

LNG:n markkinat kattavat koko maailman. Syynä tähän on se, kuinka helppoa nesteytettyä maakaasua on rahdata. Näin ollen maakaasua löytyy lähes jokaisesta maailman kolkasta. Maakaasun kysynnän noususta kertoo se, Etelä-Korea on rajoittanut hiilivoimaloidensa käyttöä, jolloin alueen sähköntuottajat päätyivät hankkimaan nestemäistä maakaasua enemmän kuin ennen. LNG:llä yritykset pyrkivät korvaamaan tuotantoa, joka oli aiemmin hiilivoimaloiden varassa.

Euroopan sähkömarkkinoiden vaikutukset Suomeen

Suomi kuuluu tällä hetkellä Pohjoismaiseen sähkömarkkinaan, joka puolestaan koko ajan lähentyy Euroopan sähkömarkkinoiden kanssa. Sähköä on alettu myydä myös Pohjoismaiden ulkopuolelle, siirtoyhteyksien vahvistumisen myötä. Näin ollen syy siihen miksi sähkön hinta nousee Suomessa, löytyy osittain Euroopan markkinoilta.

Saksassa tehdyt energiapäätökset näyttelevät myös osaansa hintojen nousussa. Saksa on pyrkinyt keskittymään uusiutuvan energian kehittämiseen, minkä seurauksena maassa on suljettu kolme ydinvoimalaa. Ydinvoiman tilalle Saksa on hankkinut väliaikaisesti hiilivoimaa. Hiilidioksidipäästöistä koituu kuitenkin maalle kalliit kulut, mikä vaikuttaa siihen, että sähkön hinta nousee.

Pohjoismaissa sähköntuottajat hyödyntävät erityisesti vesivoimaa. Erityisesti Norja tunnetaan vesivoimaloistaan, mutta vesivoimaa hyödynnetään myös Ruotsissa ja Suomessa. Kuiva kesä vaikuttaa vesivoiman tehokkuuteen. Kesän 2021 oltua kuiva, olivat Norjan vesivarastot vajavaiset. Onkin selvää, että veden määrällä on suuri merkitys Pohjoismaiden sähkön hintaan. Kun vettä on runsaasti, pysyvät hinnat kohtalaisen matalina. Jos taustalla on kuiva, vähävetinen kausi, tulee sähkön hinta nousemaan.

Sähkön hinta ja ilmastotoimet

EU maat ovat asettaneet ilmastotavoitteita, joiden mukaan jokaisen valtion hiilijalanjälkeä tulisi pienentää. Ilmastotavoitteiden ei kuitenkaan uskota aiheuttaneen suurta muutosta hintojen nousuun. Tällä hetkellä asiantuntijat uskovat, että hintojen nousun syynä ovat erityisesti kaasun hinnan nouseminen sekä maailmantalouden tilanne. Sähkön hinta nousee näin ollen muista syistä, kuin suoranaisesti ilmastotoimista johtuen.

Ilmastotoimien uskotaan pitkällä aikavälillä jopa pienentävän energian kulutusta. Näin ollen ensin ilmastotoimien vaikutus on hintaa nostava. Tämä johtuu siitä, että päästöoikeuden hinta nousee. Samalla kuitenkin yritykset työskentelevät hanakammin päästöttömien energiamuotojen kehityksessä. Tämä näkyy kotitalouksille siten, että uusiutuvia energiamuotoja ilmestyy markkinoille entistä enemmän.

Mitä kuluttajat voivat tehdä sähkön hinnan noustessa

Kun sähkön hinta nousee, kotitaloudet pyrkivät löytämään keinoja pienentää sähkölaskua. Suomessa kotitaloudet ovat saaneet päättää itsenäisesti vuodesta 1998 alkaen, miltä sähköntuottajalta sähkön hankkivat. Tänä päivänä Suomessa on lukuisia sähköyhtiöitä, minkä seurauksena kotitalouksilla on runsaasti ja valinnanvaraa erilaisten sähköntuotantotapojen sekä sähkösopimusten valikoimassa. Valikoiman ollessa hyvin suuri, on paras tapa kilpailuttaa sähköyhtiöt. 

Suomalaisista isolle osalle on iskostunut mieleen, ettei sähköyhtiötä tarvitse kilpailuttaa. Oman alueen sähköyhtiön uskotaan olevan usein ainoa ratkaisu. Kilpailutus kuitenkin kannattaa, sillä siten omasta sähkölaskusta voi leikata kymmenistä euroista jopa satoihin euroihin pois. Sähkön tarpeeseen vaikuttavat asunnon sijainti, koko sekä lämmitysmuoto, lisäksi talouteen kuuluvien henkilöiden määrä vaikuttaa sähkön kulutukseen.

Sähkön hintavertailua tehdessä tulee huomioida, että kilpailutus koskee ainoastaan sähköntuottajia. Sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa. Ainoastaan asunnon sijainti vaikuttaa sähkönsiirron hintaan, sillä eri alueilla vaikuttavat oman alueensa monopolista vastaavat yritykset. Sähköntuottajan kilpailutus voi kuitenkin vaikuttaa suuresti, sillä sähkön tuotannon osuus laskusta on yleensä 30%-50% kokonaislaskusta.

Yhteenveto

Sähkön hinta on noussut jo hetken aikaa. Kylmä talvi sekä maakaasun hinnan nousu ovat saaneet kotitaloudet varpailleen. On kuitenkin selvää, että syy sille miksi sähkön hinta nousee, on moniulotteinen.  Hintoihin ovat vaikuttaneet niin päästöoikeuksien hinnat, maakaasun hinta, ydinvoimaloiden alasajo sekä sääilmiöt.

Hintojen nousua ei voida ennustaa, mutta todennäköisesti hintapiikkejä tulee myös jatkossa. Ensimmäisenä sähkön hinnan muutokset näkyvät aina pörssisähkön hinnassa, mutta vaikutukset ulottuvat myös kiinteällä hinnalla oleviin sähkösopimuksiin.

Sähkön hintojen noustessa kotitaloudet voivat pyrkiä vähentämään sähkönkulutusta. Myös lämmityskauteen ajoissa varautuminen kannattaa. Yksi tehokkaista tavoista on sähköyhtiön kilpailutus ja sen yrityksen valinta jolla halvin sähkö, minkä avulla sähkölaskusta voi leikkautua mukava siivu pois.

Jatka lukemista
Klikkaa kommentoidaksesi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Copyright © Sähkönhintaa.fi