Ota yhteyttä meihin

Blogi

Aurinkopaneelien Hinta

Sähkönhintaa.fi tarjoaa tarkkaa tietoa aurinkopaneelien hinnoista. Aurinkopaneelien hankinta on investointi tulevaisuuteen, joka mahdollistaa merkittävät säästöt energiakustannuksissa. Tutustu, kuinka aurinkopaneelit voivat pienentää sähkölaskuasi.

Julkaistu

päällä

Aurinkopaneelien hinta

Mitä maksaa aurinkopaneelien hankinta? – Kustannukset ja hintatekijät

Aurinkopaneelien hankinnan hinta voi vaihdella monien eri tekijöiden perusteella. Tässä artikkelissa käsittelemme, mitkä tekijät vaikuttavat aurinkopaneelien hintaan ja miten eri toimittajien hinnat vertautuvat toisiinsa.

Mitkä tekijät vaikuttavat aurinkopaneelien hintaan?

Aurinkopaneelien hintaan vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan: paneelien määrä ja teho, asennuksen monimutkaisuus ja lisäosat sekä aurinkopaneelin valmistaja ja laatu.

Paneelien määrän ja tehon vaikutus aurinkopaneelien hintaan

Tavallisesti aurinkopaneelien hinta määräytyy niiden määrän ja tehon mukaan. Mitä enemmän paneeleita tarvitaan ja mitä suurempi niiden teho on, sitä korkeampi on aurinkopaneelijärjestelmän hinta. On kuitenkin tärkeää huomata, että suurempitehoiset paneelit voivat tuottaa enemmän sähköä ja siten maksaa itsensä takaisin nopeammin.

Asennuksen monimutkaisuuden ja lisäosien vaikutus aurinkopaneelien hintaan

Asennuksen monimutkaisuus vaikuttaa myös aurinkopaneelien hintaan. Esimerkiksi, jos katto on jyrkkä tai vaikeapääsyinen, asennuksen hinta saattaa olla korkeampi. Lisäksi, jos järjestelmään halutaan lisäosia, kuten esimerkiksi energian varastointijärjestelmä, se tulee nostamaan hankinnan kokonaishintaa.

Aurinkopaneelin valmistajan ja laadun vaikutus aurinkopaneelien hintaan

Myös aurinkopaneelien valmistaja ja laatu vaikuttavat niiden hintaan. Korkealaatuiset paneelit voivat olla kalliimpia, mutta ne ovat usein kestävämpiä ja tuottavat enemmän sähköä. Valmistajan maine ja takuut voivat myös vaikuttaa hintaan.

Vertailussa aurinkopaneelien hinnat eri toimittajilta

Aurinkopaneelien hintavertailu eri toimittajien välillä on tärkeää, jotta voit löytää parhaan mahdollisen tarjouksen. Hinnat voivat vaihdella merkittävästi toimittajasta riippuen, joten on suositeltavaa pyytää useita tarjouksia ennen päätöksen tekemistä. Huomioi kuitenkin, että halvin hinta ei välttämättä tarkoita parasta laatua tai palvelua.

Aurinkopaneelien kilpailutus kannattaa, koska voit saada edullisemman tarjouksen aurinkopaneelien hinnasta, kuin mitä ilman kilpailutusta.

Aurinkopaneelit ja sähkön hinta – Miten ne suhteutuvat toisiinsa?

Kun puhutaan aurinkopaneelien hinnasta, on tärkeää ymmärtää, kuinka ne suhteutuvat sähkön hintaan. Tämä suhde määrittää, milloin sijoitus aurinkopaneeleihin on kannattava. Tarkastelemme seuraavaksi tätä suhdetta kolmesta eri näkökulmasta: vuotuisen sähkön hinnan laskeminen aurinkopaneeleilla, sähkön hinta ilman aurinkopaneeleja ja aurinkopaneelien hinta vs. sähkölasku.

Vuotuisen sähkön hinnan laskeminen aurinkopaneeleilla

Aurinkopaneelit voivat alentaa merkittävästi vuotuista sähkölaskua. Tämä johtuu siitä, että aurinkopaneelit tuottavat sähköä auringonvalosta, joka on ilmaista ja uusiutuvaa energiaa. Vuotuinen sähkölasku riippuu monista tekijöistä, kuten asunnon koosta, sähkönkulutuksesta ja aurinkopaneelijärjestelmän koosta. Järjestelmän koko määrittää, kuinka paljon sähköä voidaan tuottaa, ja siten kuinka paljon sähkölaskua voidaan alentaa.

Sähkön hinta ilman aurinkopaneeleja – vertailukohta

Vertailukohtana tarkastelemme sähkön hintaa ilman aurinkopaneeleja. Tämä hinta riippuu sähköyhtiöstä ja sopimustyypistä. Tyypillisesti sähkön hinta muodostuu sähkön siirtohinnasta ja sähkön myyntihinnasta. Ilman aurinkopaneeleja olet täysin riippuvainen sähköyhtiöstä ja sähkön markkinahinnasta.

Aurinkopaneelien hinta vs. sähkölasku – Milloin sijoitus on kannattava?

Aurinkopaneelien hinta on suurin kustannus, mutta se on kertaluonteinen investointi. Kustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen järjestelmän koosta, asennuskustannuksista ja mahdollisista tukiaisuuksista. Aurinkopaneelien hinta suhteessa sähkölaskuun määrittää, milloin investointi on kannattava. Yleisesti ottaen, mitä korkeampi vuotuinen sähkölasku ja mitä alhaisempi aurinkopaneelien hinta, sitä nopeammin investointi maksaa itsensä takaisin.

On tärkeää huomata, että aurinkopaneelien avulla voit myös vähentää riippuvuuttasi sähköyhtiöstä ja sähkön markkinahinnasta. Tämä voi tuoda merkittäviä säästöjä pitkällä aikavälillä, erityisesti jos sähkön hinta nousee tulevaisuudessa.

Aurinkopaneelien hintojen kehitys – Miksi ne ovat laskeneet?

Aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet merkittävästi viime vuosikymmenen aikana. Tämä johtuu monista tekijöistä, kuten teknologian kehityksestä ja kilpailutilanteesta markkinoilla. Mutta miten tämä on tapahtunut ja mitä voimme odottaa tulevaisuudessa?

Teknologian kehityksen vaikutus aurinkopaneelien hintaan

Teknologia sopeutuu jatkuvasti ja sen myötä myös aurinkopaneelien hinnat laskevat. Aurinkopaneelien teknologia on kehittynyt huomattavasti: ne ovat nyt entistä tehokkaampia, kestävämpiä ja edullisempia valmistaa. Teknologian kehittyminen on mahdollistanut sen, että aurinkopaneelit ovat nyt entistä houkuttelevampi investointi niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin.

Esimerkiksi uudet materiaalit ja valmistusmenetelmät ovat tehneet aurinkopaneeleista kevyempiä ja helpompia asentaa. Lisäksi paranneltu suorituskyky tarkoittaa, että aurinkopaneelit tuottavat nyt enemmän energiaa kuin koskaan aiemmin. Tämä kaikki on johtanut siihen, että aurinkopaneelien hinta on laskenut merkittävästi.

Kilpailutilanteen vaikutus aurinkopaneelien hintaan markkinoilla

Aurinkopaneelien markkinoilla kilpailu on kovaa, mikä on myös vaikuttanut hintoihin. Yhä useammat yritykset ja valmistajat pyrkivät markkinoille, mikä on johtanut kilpailun kiristymiseen ja hintojen laskuun. Tämä tarkoittaa, että kuluttajat pääsevät nauttimaan edullisemmista hinnoista.

Kilpailu on pakottanut valmistajat myös innovoimaan ja kehittämään tuotteitaan jatkuvasti. Tämä on johtanut parempien, tehokkaampien ja edullisempien aurinkopaneelien kehittymiseen, mikä on omalta osaltaan edistänyt hinnan laskua.

Tulevaisuuden näkymät: Miten aurinkopaneelien hinnat tulevat kehittymään?

Aurinkopaneelien hintojen odotetaan jatkavan laskuaan tulevaisuudessa. Teknologian kehitys jatkuu ja kilpailu markkinoilla pysyy kovana, mikä tarkoittaa, että hinnat tulevat todennäköisesti jatkamaan laskuaan.

Lisäksi uusien, innovatiivisten aurinkoenergiateknologioiden odotetaan tulevan markkinoille tulevina vuosina. Nämä uudet teknologiat voivat tehdä aurinkopaneeleista entistä tehokkaampia ja edullisempia, mikä voi johtaa hintojen laskuun entisestään.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että aurinkopaneelien hinta on laskenut merkittävästi teknologian kehityksen ja kilpailun myötä, ja tämän trendin odotetaan jatkuvan tulevaisuudessa. Tämä tekee aurinkopaneelien hankkimisesta entistä houkuttelevamman vaihtoehdon niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin.

Aurinkopaneelien hinta ja tukimuodot – Miten tuet vaikuttavat hintaan?

Valtion ja kuntien tarjoamat tuet aurinkopaneelien hankintaan

Aurinkopaneelien hinta voi tuntua alkuinvestointina suurelta, mutta valtion ja kuntien tarjoamat tukimuodot voivat merkittävästi alentaa tämän uusiutuvan energiamuodon hankintakustannuksia. Tukimuotojen avulla voidaan leikata aurinkopaneelien hintaa jopa kymmeniä prosentteja.

Valtion tukimuodot ovat moninaisia ja ne voivat kattaa sekä aurinkopaneelien hankinnan että asennuksen. Esimerkiksi kotitalousvähennys on suosittu tukimuoto, joka mahdollistaa osan aurinkopaneelijärjestelmän hankinta- ja asennuskustannusten vähentämisen verotuksessa.

Kunnat puolestaan voivat tarjota omia tukiaan aurinkopaneelien hankintaan. Tällaiset tuet voivat olla esimerkiksi suoria avustuksia tai alennuksia rakennus- ja toimenpidelupamaksuista. Kuntien tarjoamat tukimuodot vaihtelevat kuitenkin suuresti, joten niiden hyödyntäminen vaatii tarkkaa selvitystyötä.

Energia-alan tukien ja avustusten vaikutus aurinkopaneelien hintaan

Energia-alan tukien ja avustusten avulla aurinkopaneelien hinta voidaan saada huomattavasti alhaisemmaksi. Tällaisia tukia voivat tarjota esimerkiksi erilaiset energia-alan säätiöt ja rahastot tai EU:n rahoitusohjelmat.

Nämä tukimuodot voivat kattaa sekä aurinkopaneelien hankinnan että asennuksen, ja ne voivat myös tukea aurinkoenergian hyödyntämiseen liittyvää tutkimusta ja kehitystä. Tämän kaltaiset tukimuodot voivat merkittävästi alentaa aurinkopaneelien hintaa ja tehdä aurinkoenergian hyödyntämisestä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon.

Tukimuotojen merkitys aurinkopaneelien hinnassa ja takaisinmaksuajassa

Erilaisilla tukimuodoilla on suuri merkitys aurinkopaneelien hinnassa ja takaisinmaksuajassa. Tuet voivat alentaa aurinkopaneelien hankintahintaa merkittävästi, jolloin myös takaisinmaksuaika lyhenee.

Esimerkiksi kotitalousvähennyksen avulla aurinkopaneelien hankintakustannuksista voidaan vähentää osa verotuksessa. Tämä lyhentää aurinkopaneelijärjestelmän takaisinmaksuaikaa ja tekee investoinnista taloudellisesti houkuttelevamman.

Myös erilaiset energia-alan tukimuodot voivat merkittävästi lyhentää aurinkopaneelien takaisinmaksuaikaa. Esimerkiksi suorat avustukset tai alennukset aurinkopaneelien hankintahinnasta voivat nopeuttaa investoinnin takaisinmaksuaikaa jopa useilla vuosilla.

Kaiken kaikkiaan aurinkopaneelien hinta riippuu monista tekijöistä, kuten paneelien koosta, asennuskustannuksista ja mahdollisista tukimuodoista. Onkin tärkeää huomioida, että ”paljonko maksaa aurinkopaneelit” ei ole yksiselitteinen kysymys, vaan vastaus riippuu monista yksilöllisistä tekijöistä.

Aurinkopaneelien hankinnan kannattavuus – Vertailulaskelmaa aurinkopaneelien hinnasta

Aurinkopaneelien hankinnan hinta on monelle potentiaaliselle ostajalle ensisijainen huolenaihe. Investoinnin suuruus ja takaisinmaksuaika ovatkin tärkeitä seikkoja, kun mietitään aurinkopaneelien hankintaa. Tässä osiossa kerromme, kuinka voit vertailla aurinkopaneelien hintoja ja laskea investoinnin kannattavuutta.

Esimerkkitapaus: Aurinkopaneelien hankinnan kustannukset ja takaisinmaksuaika

Esimerkkitapauksessa hankitaan 10 kWp aurinkopaneelijärjestelmä, joka maksaa asennettuna noin 10 000 euroa. Tämän kokoisella järjestelmällä voidaan tuottaa keskimäärin 9 000 kWh sähköä vuodessa. Jos sähkön hinta on 12 senttiä/kWh, säästetään vuodessa noin 1080 euroa. Näin ollen investoinnin takaisinmaksuaika on noin 9 vuotta.

Muita huomioon otettavia tekijöitä aurinkopaneelien hankinnassa

Aurinkopaneelien hankinnan hinta ei ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa investoinnin kannattavuuteen. Muita huomioon otettavia tekijöitä ovat esimerkiksi:

  • Paneelien teho: Tehokkaammat paneelit maksavat enemmän, mutta tuottavat enemmän sähköä.
  • Asennuspaikan sijainti: Aurinkopaneelit tuottavat eniten sähköä, kun ne on suunnattu etelään ja niiden kaltevuuskulma on 30-45 astetta.
  • Valtion tuki: Valtio voi tukea aurinkopaneelien hankintaa erilaisin tuin ja avustuksin.

Lopuksi: Aurinkopaneelien hankinnan hinta investointina

Aurinkopaneelien hankinta on investointi, jonka tuotto perustuu sähkön säästämiseen. Investoinnin kannattavuus riippuu monista tekijöistä, kuten paneelien hinnasta, asennuspaikan sijainnista ja mahdollisista tuista. Tärkeää onkin tehdä huolellinen laskelma aurinkopaneelien hankinnan kustannuksista ja takaisinmaksuajasta ennen investointipäätöksen tekemistä.

Aurinkopaneelien Hinta – vertailu

Tässä vertailutaulukossa on esitetty eri aurinkopaneelijärjestelmien hintoja ja niiden tuottamia säästöjä sähkölaskussa. Taulukossa on vertailtu aurinkopaneelijärjestelmien hankintahintoja, niiden tuottamaa sähköä vuodessa, sekä niiden tuottamaa säästöä vuodessa sähkölaskussa. Laskelmissa on otettu huomioon paneelijärjestelmien hankintahintaan lisätty korko, joka on valittu 4,19 ja 5% väliltä. Taulukossa esitetyt säästöt perustuvat sähkön keskimääräiseen hintaan ja ottaa huomioon myös sähkön hinnan nousun tulevaisuudessa. Tämän vuoksi tarkat luvut voivat vaihdella.

AurinkopaneelijärjestelmäHankintahintaArvioitu vuosituotanto (kWh)Säästö vuodessa (€)Korko (%)
Pientalo (2 kWp)3000 €1800 kWh270 €4,5
Rivitalo/kerrostalo (5 kWp)6000 €4500 kWh675 €4,8
Maatila tai suurempi kiinteistö (10 kWp)10000 €9000 kWh1350 €4,7
Teollisuus (50 kWp)40000 €45000 kWh6750 €5

Yhteenvetona voidaan todeta, että aurinkopaneelijärjestelmien hankinta on merkittävä investointi, mutta niiden avulla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä sähkölaskussa. Mitä suurempi paneelijärjestelmä on kyseessä, sitä suuremmat ovat myös mahdolliset säästöt. Korko lisää hankintahintaa, mutta säästöjen myötä investointi maksaa itsensä takaisin ajan myötä. On kuitenkin hyvä huomioida, että todelliset säästöt riippuvat monista tekijöistä kuten sähkön hinnasta, aurinkopaneelien sijoittelusta ja käytön määrästä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä vaikuttaa aurinkopaneelien hintaan?

Aurinkopaneelien hintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten paneelien koko ja teho, asennuskustannukset, tarvittavat lisälaitteet kuten invertterit ja akut, sekä mahdolliset tuet ja avustukset. Myös paneelien valmistajan ja asennusyrityksen maine ja laatu voivat vaikuttaa hintaan. Lisäksi hintaan vaikuttaa, onko kyseessä uusi vai käytetty paneeli.

Kuinka paljon aurinkopaneelien asennus yleensä maksaa?

Aurinkopaneelien asennuksen hinta vaihtelee useiden tekijöiden mukaan, kuten paneelien määrä, niiden teho ja asennuspaikan olosuhteet. Keskimäärin asennuskustannukset voivat olla noin 1000-2000 euroa. Tämä on kuitenkin suuntaa antava arvio, ja lopullinen hinta voi olla korkeampi tai matalampi.

Miten aurinkopaneelien hinta on muuttunut viime vuosina?

Aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet merkittävästi viime vuosina. Teknologian kehittyminen, tuotannon tehostuminen ja kilpailun lisääntyminen ovat johtaneet siihen, että aurinkopaneelit ovat nykyään huomattavasti edullisempia kuin vielä muutama vuosi sitten. Tämä tekee aurinkoenergiasta entistä houkuttelevamman vaihtoehdon sähkön tuotannossa.

Onko aurinkopaneelien hankinta taloudellisesti kannattavaa ottaen huomioon hankintahinnan?

Kyllä, aurinkopaneelien hankinta on taloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä. Hankintahinta on suurin kustannus, mutta kun paneelit on asennettu, ne tuottavat sähköä ilmaiseksi. Aurinkopaneelien takaisinmaksuaika on tyypillisesti 7-15 vuotta, riippuen muun muassa sähkön hinnasta ja aurinkopaneelijärjestelmän koosta. Sen jälkeen paneelit tuottavat säästöä sähkölaskussa. Lisäksi aurinkopaneelit voivat nostaa kiinteistön arvoa.

Mikä on keskimääräinen hinta aurinkopaneelijärjestelmälle?

Aurinkopaneelijärjestelmän keskimääräinen hinta vaihtelee suuresti koosta ja monimutkaisuudesta riippuen, mutta se voi olla tyypillisesti noin 5000 – 15000 euroa.

Miten aurinkopaneelien hinta määräytyy perustuen niiden tehoon?

Aurinkopaneelien hinta määräytyy suurelta osin niiden tehoon perustuen. Mitä suurempi teho paneelilla on, sitä enemmän se yleensä maksaa. Tämä johtuu siitä, että suuremman tehon saavuttaminen vaatii enemmän materiaaleja ja monimutkaisempaa teknologiaa. Lisäksi paneelien hintaan vaikuttavat niiden valmistuskustannukset, asennuskustannukset sekä mahdolliset tuet ja verohyvitykset.

Kuinka paljon aurinkopaneelit maksavat eri valmistajilla?

Aurinkopaneelien hinta vaihtelee suuresti valmistajasta riippuen. Keskimäärin aurinkopaneelijärjestelmän hinta vaihtelee 5 000-15 000 euroa riippuen järjestelmän koosta ja valmistajasta. Esimerkiksi LG:n ja Panasonicin aurinkopaneelit ovat laadukkaita, mutta myös hintavampia, kun taas Trina Solar ja Canadian Solar tarjoavat edullisempia vaihtoehtoja. Kannattaa huomioida, että hintaan vaikuttavat myös asennuskustannukset, invertterin hinta sekä mahdolliset lisävarusteet.

Mitä tukia ja avustuksia on saatavilla aurinkopaneelien hankintaan, ja kuinka ne vaikuttavat hintaan?

Aurinkopaneelien hankintaan on saatavilla useita eri tukia ja avustuksia, jotka voivat merkittävästi alentaa hankinnan kokonaiskustannuksia. Kotitalouksille myönnettävät tuet ja avustukset vaihtelevat maasta ja alueesta riippuen, mutta yleisesti ottaen ne voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: verohelpotukset, suorat avustukset ja lainat. Verohelpotukset ovat usein merkittävin tuki, joka voi kattaa jopa 30% aurinkopaneelien hankintakustannuksista. Tämä tarkoittaa, että voit vähentää hankintakustannukset verotuksessasi, mikä alentaa lopullista hintaa. Suorat avustukset ovat rahallisia tukia, joita myönnetään aurinkopaneelien hankintaan. Ne voivat kattaa jopa 50% hankintakustannuksista. Tämä tuki maksetaan suoraan paneelien ostajalle, joka alentaa hankinnan kokonaiskustannuksia. Lainat ovat kolmas tukimuoto, joka voi auttaa aurinkopaneelien hankinnassa. Nämä lainat ovat usein korottomia tai erittäin alhaisen koron lainoja, jotka on tarkoitettu aurinkopaneelien hankintaan. Nämä tuet ja avustukset voivat merkittävästi alentaa aurinkopaneelien hintaa ja tehdä niiden hankinnasta taloudellisesti kannattavaa. On tärkeää huomata, että tuet ja avustukset vaihtelevat suuresti alueittain, joten on suositeltavaa tarkistaa oman alueesi tukimahdollisuudet ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Miten aurinkopaneelien hinta jakautuu materiaalien, asennuksen ja muiden kustannusten välillä?

Aurinkopaneelien hinta jakautuu pääasiassa kolmeen eri osaan: materiaalikustannukset, asennuskustannukset ja muut kustannukset, kuten suunnittelu ja luvat. Materiaalikustannukset kattavat suurimman osan, noin 60-70% kokonaiskustannuksista, mukaan lukien itse paneelit, invertterit ja kiinnitysjärjestelmät. Asennuskustannukset muodostavat yleensä noin 15-25% kokonaiskustannuksista. Loput kustannukset koostuvat suunnittelusta, lupamenettelyistä ja mahdollisista huoltosopimuksista. Nämä luvut ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia, sillä hinnat voivat vaihdella suuresti riippuen esimerkiksi asennuspaikan erityisolosuhteista ja valitusta järjestelmästä.

Kuinka paljon maksaa aurinkopaneelijärjestelmän ylläpito ja mahdolliset korjaukset, ja miten ne vaikuttavat kokonaiskustannuksiin?

Aurinkopaneelijärjestelmän ylläpitokustannukset ovat yleensä melko alhaiset, koska järjestelmät vaativat vähän huoltoa. Kuitenkin, mahdolliset korjauskustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen vahingon laajuudesta ja siitä, vaatiiko se osien vaihtoa. Näitä kustannuksia voi olla vaikea ennakoida, mutta ne voivat vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. On tärkeää huomioida, että useimmat aurinkopaneelijärjestelmät tulevat takuulla, joka kattaa tiettyjä vahinkoja ja vikoja.

Miten aurinkopaneelien hinta eroaa eri alueilla Suomessa?

Aurinkopaneelien hinnat voivat vaihdella jonkin verran eri alueilla Suomessa, mutta ero ei yleensä ole merkittävä. Hintaan vaikuttavat enemmänkin asennusolosuhteet, kuten rakennuksen koko ja sijainti, sekä paneelien tyyppi ja laatu. On kuitenkin hyvä huomioida, että joillakin alueilla saatetaan tarjota paikallisia tukia tai avustuksia aurinkopaneelijärjestelmien hankintaan, mikä voi vaikuttaa lopulliseen hintaan.

Onko aurinkopaneelien hinta edullisempi suurissa vai pienissä järjestelmissä?

Aurinkopaneelien hinta on yleensä edullisempi suurissa järjestelmissä, koska suuremmat järjestelmät mahdollistavat mittakaavaedut.

Millainen takaisinmaksuaika aurinkopaneelijärjestelmillä on ottaen huomioon niiden hankintahinnan?

Aurinkopaneelijärjestelmien takaisinmaksuaika riippuu monista tekijöistä, kuten järjestelmän koosta, sähkön hinnasta ja aurinkoisen sään määrästä. Keskimäärin takaisinmaksuaika on noin 7-15 vuotta. Tämä tarkoittaa, että aurinkopaneelijärjestelmä alkaa tuottaa säästöä hankintakustannuksiin nähden tämän ajanjakson jälkeen.

Jatka lukemista
Klikkaa kommentoidaksesi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Copyright © Sähkönhintaa.fi